LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 32 NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian:      Từ ngày 18/04/2022  ngày 23/04/2022.   

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 3A1    Điểm 2:  Lớp 5E

 

 Thời gian Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

18/4

– Chào cờ tập trung. Phát động cuộc thi  giới  thiệu sách trực tuyến

      ( BCH đoàn thanh niên)

-KT giáo án tuần 32

-Lên lớp

-BD học sinh kể chuyện BH cấp Huyện (Theo KH)

 

Đ1:Tới, Nghi

Đ2: Hiệp, Kiều

  Đ1:Hiệp, Kiều

Đ2:Nghi,

Tới

Thứ Ba

19/4

-Chuẩn bị phòng thi KS lớp 5

      ( BPVP)

 

Đ1:Nghi, Kiều

Đ2: Tới,

Hiệp

-Lên lớp

-LĐVS, chăm sóc cây

-Các lớp học đặt phòng thi KS lớp 5  tổng quét vệ sinh lớp học.

 

Đ1:Tới,

Hiệp

Đ2: Nghi, Kiều

Thứ Tư

20/4

-Thi KS học sinh lớp 5 tại 2 điểm trường

– Coi thi tại TH Nam Tiến (Có DS)

HS khối 1(Điểm 1); 2;3;4 nghỉ.

-HS khối 1 (Điểm 2) học.

 

Đ1:Tới, Hiệp

Đ2: Nghi ,Kiều

-HS toàn trường  học

 

Đ1:Tới,

Nghi,

Đ2: Hiệp, Kiều

Thứ Năm

21/4

 

-Chấm thi lớp 5 tại TH Nam Hồng

   ( Đ/C Nghi, Tới, Hiệp, 9 GV lớp 5)

HS khối 1;2;3;4 học, HS khối 5 nghỉ

 

Đ1:Nghi, Hiệp,

Đ2: Tới, Kiều

 

-HS lớp 1;2;3;4, CLBTTT 5 học.

-LĐVS, chăm sóc cây

-Họp BGH

-GV Khối 2;3;4 nhận DS phòng thi khảo sát

 

 

Đ1:Hiệp, Tới

Đ2:Kiều, Nghi

Thứ Sáu

22/4

 

-HS khối 1; 5 học. HS khối 2;3;4 làm bài KSCL của PGD

-Giao ban GVCN điểm 1

 

 

 

 

Đ1: Kiều, Tới

Đ2: Nghi, Hiệp

-Lên lớp

-Giao ban GVCN điểm 2

– Chuẩn bị phòng thi Vilimpic QG tại 2 điểm trường

( Đ/C Vân, Liên, Hồng tin học)

 

Đ1:Tới, Kiều

Đ2: Hiệp, Nghi

Thứ Bảy

23/4

-Lên lớp

-HS khối 2;3;4;5 dự thi Violimpic vòng QG (Có KH)

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

-SH CLB TA lớp 3, CLBTTT lớp 4;5

Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi