LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 3 NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian:      Từ ngày 19/9  đến ngày 24 /9/2022.    

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 5E.    Điểm 2:  Lớp 5E1

 

 

 

Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

19/9

– SH dưới cờ.

-Kí duyệt Giáo án tuần 3

-Lên lớp

-Triển khai  các HĐ ngoài giờ ( PT đội)

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 

-Duyệt Kế hoạch tại PGD ( Đ/C HT)

 

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2:Tới

Thứ Ba

20/9

-Lên lớp

 

 

Đ1:Nghi

Đ2: Kiều

-Lên lớp

-Các lớp chăm sóc cây

 

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Tư

21/9

-Lên lớp

 

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi

-Lên lớp

– Chia sẻ Room to read tại TH Nam Hồng ( BGH, Đ/C Tú,  HồngVP, HươngVP)

 

Đ1:Nghi

Đ2: Kiều

Thứ Năm

22/9

-Lên lớp

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi

-Lên lớp

-Các lớp chăm sóc cây

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2:Tới

Thứ Sáu

23/9

 

-Lên lớp

-Giao ban  GVCN điểm 1 ( Giờ ra chơi)

 

 

 

Đ1: Tới

Đ2: Hiệp

-Lên lớp

-Giao ban  GVCN điểm 2 ( Giờ ra chơi)

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Bảy

24/9

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

  Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi