Thi đua khen thưởng

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO

TỪ NĂM 1995

     Trường tiểu học Nam Đào thuộc thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định trước đây là một đơn vị có nhiều mặt yếu kém, được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Nam Đào tháng 6 năm 1990. Kể từ đó đến nay, nhà trường đã từng bước trưởng thành, từ một đơn vị yếu kém, trở thành trung bình, khá, tiên tiến, xuất sắc. Đặc biệt từ tháng 7 năm 1997,  trường tiểu học Nam Đào vinh dự là một trong 4 trường đầu tiên của toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000,  góp phần động viên phong trào của nhà trường không ngừng  phát triển và đi lên tầm cao mới. Trong những năm vừa qua, trường tiểu học Nam Đào luôn là điểm sáng của phong trào giáo dục tiểu học huyện Nam Trực, là một trong những trường trọng điểm chất lượng cao, đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục tiểu học huyện Nam Trực. Nhà trường và các tổ chức đoàn thể đã được đón nhận nhiều cờ, bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương, được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều cán bộ giáo viên được tuyên dương khen thưởng và trưởng thành từ phong trào thi đua của nhà trường.

                         KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

TẬP THỂ, CÁ NHÂN

SỐ QUYẾT ĐỊNH

Nhà trường được UBND tỉnh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc. Theo Quyết định số: 2394/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020
Tổ chuyên môn lớp 5 được UBND huyện công nhận Tập thể LĐTT  Theo  Quyết định số: 2378   /QĐ-UBND ngày   4   tháng  9    năm 2020
Tổ chuyên môn lớp 1 được sở GD-ĐT tặng Giấy khen. Theo  Quyết định số: 1333   /QĐ-SGDĐT ngày   14   tháng  9    năm 2020
1 Giáo viên được UBND Tỉnh tặng Bằng khen. Kèm theo Quyết định số: 2394/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020
15 CB-GV được UBND huyện công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở Theo  Quyết định số: 2378   /QĐ-UBND ngày   4   tháng  9    năm 2020
9 CB-GV được Sở GD-ĐT tặng Giấy khen. Theo  Quyết định số: 1333   /QĐ-SGDĐT ngày   14   tháng  9    năm 2020
6 CB-GV được UBND huyện tặng Giấy khen Theo  Quyết định số: 2378   /QĐ-UBND ngày   4   tháng  9    năm 2020
69 CB-GV được công nhận LĐTT Theo  Quyết định số: 2378   /QĐ-UBND ngày   4   tháng  9    năm 2020

 

KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2018 – 2019

TẬP THỂ SỐ QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN

SỐ QUYẾT ĐỊNH

 Bằng khen của Hội đồng đội trung ương    5 Chiến sĩ thi đua cơ sở

 Theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 

 Tổ chuyên môn khối 1; tổ chuyên môn khối 2-3 được công nhận tổ LĐTT 

Theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 4 giấy khen UBND huyện

 Theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 13/8/20191 Bằng khen của Hội đồng đội TW

 

 

NĂM HỌC

KẾT QUẢ THI ĐUA

DANH HIỆU THI ĐUA HÀNG NĂM

TẬP THỂ

TẬP THỂ

CÁ NHÂN

2017-2018

– Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen– Bằng công nhận trường đạt chuẩn Xanh-sạch-đẹp-an toàn– 1 Bằng khen của Hội đồng Trung ương Đội TNTP

–  Tập thể LĐTT

– 1 Tổ LĐTT– 1 CSTĐ cấp Tỉnh– 5 CSTĐ cấp cơ sở, 2 GK của UBND huyện và 39 LĐTT.– 3 Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT,  2 giấy khen của UBND huyện.

– 2  SKKN cấp ngành Tỉnh. 1 SKKN cấp Tỉnh- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam theo quyết định số 1368/QĐ-TLĐ ngày 27/7/2018.- Bằng công nhận trường Xanh-sạch-đẹp-an toàn theo quyết định số 1124/QĐ-SGDĐT ngày 1/6/2018

 

– Hội đồng TW Đội  tặng Bằng khen Liên Đội đạt TTXS trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi  theo quyết định số 36/HĐĐTW ngày 20/08/2018.

 

– Chủ tịch UBND huyện  tặng danh hiệu TT LĐTT  theo QĐ số 1889/QĐ-UBND ngày 16/08/2018.

2016-2017

– Cờ thi đua XS Phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017.- Tập thể LĐTT- 1 Tổ LĐTT- 1 Bằng khen của Tỉnh Đoàn Nam Định- 2 bằng khen của LĐLĐ tỉnh Nam Định.- 8 CSTĐ cấp cơ sở, 3 GK của UBND huyện và 36 LĐTT.- 6 Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT,  2 giấy khen của UBND huyện.- 3 giấy chứng nhận SKKN cấp ngành Tỉnh- Chủ tịch UBND HUYỆN  tặng danh hiệu TT LĐTT  theo QĐ số 3505/QĐ-UBND ngày 15/08/2017.- Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu TT LĐTT  tổ 4+5 theo QĐ số 3505/QĐ-UBND ngày 15/08/20178.- Tỉnh Đoàn Nam Định tặng Bàng khen đạt TTXS trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi  theo quyết định số 66- QĐ/TĐTN ngày 27/08/2017.

2015-2016

– Tập thể LĐXS- 2 Tổ LĐTT- 1 Giấy khen của UBND huyện- 1 Bằng khen của Tỉnh Đoàn Nam Định

 

– 1 Giấy khen của LĐLĐ huyện Nam Trực- 10 CSTĐ cấp cơ sở, 38 LĐTT.- 9 Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT, 1 giấy khen của Sở KHCN, 2 giấy khen của UBND huyện.- 7 giấy chứng nhận SKKN cấp ngành Tỉnh, 1 GCN SKKN cấp Tỉnh.- 1 GK của  huyện Đoàn.

– 1 Giấy khen CĐGD tỉnh, 2 Giấy khen LĐLĐ huyện- Chủ tịch tỉnh tặng danh hiệu TT LĐSX  theo QĐ số 1640/QĐ-UBND ngày 09/08/2016.- Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu TT LĐTT tổ 2+3 và tổ 4+5 theo QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 18/08/2016.- Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen Chi bộ đạt TTXS phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2015 theo QĐ số 38/QĐ-UBND ngày 25/01/2016.- Tỉnh Đoàn Nam Định tặng Bàng khen đạt TTXS trong phong trào thiếu niên và nhi đồng theo quyết định số 55- QĐ/TĐTN ngày 01/08/2016.

– LĐLĐ huyện tặng giấy khen theo quyết định số 62/QĐ-KT ngày 18/08/2016

2014-2015

– Tập thể LĐXS- 1 Tổ LĐTT- 1 Bằng khen của TW Đoàn- 1 Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT

 

– 1 Giấy khen của Công đoàn GD tỉnh- 12 CSTĐ cấp cơ sở, 35 LĐTT.- 6 Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT, 1 giấy khen của Sở KHCN, 3 giấy khen của UBND huyện, 1 bằng khen của TW Đoàn.- 2 Giấy khen CĐGD tỉnh, 1 Giấy khen LĐLĐ huyện.- Chủ tịch tỉnh tặng danh hiệu TT LĐSX Số 1498/QĐ-UBND ngày 07/08/2015.- TW Đoàn tặng bằng khen theo quyết định số  336/QĐ/TWĐTN ngày 20/08/2015.- Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu TT LĐTT tổ 4+5 Số 3194/QĐ-UBND ngày 10/07/2015.- Giám đốc Sở tặng giấy khen theo quyết định số 1354/QĐ-SGDĐT ngày 06/08/2015.

– Công đoàn GD tỉnh tặng giấy khen theo quyết định số 38/QĐ-KT ngày 06/08/2015.

2013-2014

– Tập thể LĐXS- 2 Tổ LĐTT- 1 Bằng khen của tỉnh Đoàn Nam Định- 13 CSTĐ cấp cơ sở, 33 LĐTT.- 2 Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT, 2 giấy khen của UBND huyện.- 1 Bằng khen LĐLĐ tỉnh, 1 Giấy khen CĐGD tỉnh, 1 Giấy khen LĐLĐ huyện.- Chủ tịch tỉnh tặng danh hiệu TT LĐSX Số 1341/QĐ-UBND ngày 30/07/2014.- Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu TT LĐTT tổ 2+3, 4+5 Số 2531/QĐ-UBND ngày 28/07/2014.- Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen theo QĐ số 26-QĐ/TĐTN ngày 14/8/2014.

2012-2013

– Tập thể LĐXS- 2 Tổ LĐTT- 1 Bằng khen CĐGD Việt Nam.- 13 CSTĐ cấp cơ sở.- 2 Giấy khen của UBND huyện.- 25 LĐTT- 1 Giấy khen CĐGD tỉnh, 1Giấy khen LĐLĐ huyện.- Chủ tịch tỉnh tặng danh hiệu TT LĐSX Số 1319/QĐ-UBND ngày 8/8/2013- Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu TT LĐTT tổ 2+3, 4+5 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

2011-2012

– Tập thể LĐXS- 2 Tổ LĐTT- 1CSTĐ cấp tỉnh- 12 CSTĐ cơ sở- 29 LĐTT- 1Bằng khen CĐGD Việt Nam, 1 Giấy khen CĐGD tỉnh, 1Giấy khen UBND huyện- Chủ tịch tỉnh tặng danh hiệu TT LĐSX Số 1172/QĐ-UBND ngày 10/8/2012- Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu TT LĐTT tổ 2+3, 4+5 Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

2010-2011

– Tập thể LĐXS- 2 tổ LĐTT- Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen- 1 CSTĐ cấp tỉnh- 10 CSTĐ cơ sở-28 LĐTT- 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD

 

– 3 Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT.

– 2 Giấy khen của UBND huyện.

– 1 Giấy khen của Công đoàn GD tỉnh.

– 1 Giấy khen của Liên đoàn LĐ huyện- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen QĐ số 1757/QĐTTg ngày 7/10/2011.- Chủ tịch tỉnh tặng danh hiệu TT LĐSX Số 1286/QĐ-UBND ngày 02/08/2011- Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu TT LĐTT tổ 2+3, 4+5 Số 3559/QĐ-KT ngày 21/7/2011

2009-2010

– Tập thể LĐXS- 2 Tổ LĐXS- 1 Tổ LĐTT- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 12 CSTĐ cấp Huyện- 30 LĐTT- 6 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cho cá nhân-  1 giải thưởng khuyến học Phạm Văn Nghị của Hội Khuyến học Tỉnh Nam Định- Chủ tịch UBND Tỉnh NĐ  tặng danh hiệu TTXS(QĐ số  1810 / QĐ- UBND ngày 15/8/2010)-UBND Huyện Nam Trực tặng Giấy khen  đơn vị đạt TTXS trong công tác bồi dưỡng HS giỏi 5 năm ( 2006-2010)( QĐ số 183/QĐ-UBND)

 

-UBND Huyện Nam Trực tặng Giấy khen  TTLĐTT tổ 4+5 và tổ 2+3

( QĐ số 578/QĐ-UBND)

– LĐLĐ tỉnh Nam Định tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc

– Giám đốc Sở GD-ĐT tặng GK

( QĐ số 270/SGD-ĐT)

-TW đoàn tặng BK

(QĐ 295QĐ/TƯĐTN ngày 4/8/2010)

2008-2009

– Tập thể LĐXS- 3 Tổ LĐXS- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 15CSTĐ cấp Huyện- 23 LĐTT- 1 Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định- 1 Bằng Khen của LĐLĐ tỉnh

 

-2 GK của UBND huyện Nam Trực

– 1 GK của CĐGD tỉnh Nam Định

– 1 GK của LĐLĐ huyện Nam Trực- Chủ tịch UBND Tỉnh NĐ  tặng danh hiệu TTXS(QĐ số  1798 / QĐ- UBND)-UBND Huyện Nam Trực tặng Giấy khen (QĐ số 300/QĐ-CTUBND)- 1 sáng kiến kinh nghiệm về dạy học toán tỷ số phần trăm lớp 5  đạt giải trong Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 2

– Tỉnh đoàn tặng BK (QĐ số 23-QĐ/TĐTN ngày 13/8/2009)

2007-2008

– Tập thể LĐXS- 2 Tổ LĐXS- 1 Tổ LĐTT- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 1 CSTĐ cấp Tỉnh- 14CSTĐ cấp Huyện- 24 LĐTT- 1 giải thưởng khuyến học Phạm Văn Nghị của Hội Khuyến học Tỉnh Nam Định- Chủ tịch UBND Tỉnh NĐ  tặng danh hiệu TTXS(QĐ số  158 / QĐ-UBND )-UBND huyện Nam Trực tặng GK đạt TTXS trong phong trào hội giảng huyện(QĐ số 08/01/2008)

 

-UBND Huyện Nam Trực tặng Giấy khen đạt TTXS trong phong trào XD quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

(QĐ số  300 /QĐ-CTUBND 05/05/2008)

-TW đoàn tặng BK

(QĐ số 374QĐ/TƯĐTN ngày 1/8/2008)

2006-2007

– Tập thể LĐXS- 2 Tổ LĐXS- 1 Tổ LĐTT- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 1 CSTĐ cấp Tỉnh- 21CSTĐ cấp Huyện- 12 LĐTT- Sở GD-ĐT tặng Giấy khen trường TTXS( QĐ số 2104/QĐ- GD-ĐT )- Sở GD-ĐT tặng Giấy khen tổ 4+5 hoàn thành XS nhiệm vụ( QĐ số 2104/QĐ-SGD-ĐT  ngày 12/11/2007 )

 

-Công đoàn GD tỉnh Nam Định tặng GK TTnữ CB-GV

(QĐ số 415/QĐKT-CĐGD ngày 16/4/2007)

( Số 15-QĐGD ngày 26/12/2005)

-TW đoàn tặng BK

(QĐ số 494 QĐ?TƯĐTN ngày 26/7/2006)

2005-2006

– Tập thể LĐXS- 3 Tổ LĐXS- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 1 CSTĐ cấp Tỉnh- 3CSTĐ cấp Huyện-18 GV giỏi cấp Huyện- 12 LĐTT- Sở GD-ĐT tặng Giấy khen trường TTXS( QĐ số 545KT/ GD-ĐT 1/11/2006)– Sở GD-ĐT tặng Giấy khen trường đạt TTXS trong phong trào XD trường đạt chuẩn Quốc gia( QĐ số 94/ QĐKT/ GD-ĐT 15/6/2006)

 

– Phòng GD-ĐT Nam Trực tặng Giấy khen trường có phong trào hội giảng XS ( Số 15-QĐGD ngày 26/12/2005)

-TW đoàn tặng BK

(QĐ số 494 QĐ?TƯĐTN ngày 26/7/2006)

2004-2005

– Tập thể LĐXS- 3 Tổ LĐXS- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc-8 GV giỏi cấp Tỉnh-3CSTĐ cấp Huyện-11 GV giỏi cấpHuyện-14 LĐTT- Sở GD-ĐT tặng Giấy khen trường TTXS( QĐ số 272KT/ GD-ĐT 11/11/2005)-TW đoàn tặng BK(QĐ số 396-QĐ?TƯĐTN ngày 25/7/2005)

 

– Phòng GD-ĐT Nam Trực tặng cờ hội thi tia nắng sân trường

2003-2004

– Tập thể LĐXS- 3 Tổ LĐG- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc-1 CSTĐ cấp Tỉnh- 2 CSTĐ cấp Huyện-15 GV giỏi cấp Huyện-13 LĐG-Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tặng GK trường TTXS( QĐ số 195KT/GD-ĐT ngày 9/11/2004)

2002-2003

– Tập thể LĐXS- 5 Tổ LĐG- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc-6 GV giỏi cấp Tỉnh- 3 CSTĐ cấp Huyện-9 GV giỏi cấp Huyện-Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tặng GK trường TTXS( QĐ số 31KT/GD-ĐT ngày 16/11/2003)-CĐGD Việt Nam  tặng BK( QĐ số 195 /QĐKT ngày 1/8/2003)

 

-Hội chữ thập đỏ tỉnh Nam Định tặng GK  phong trào chữ thập đỏ (QĐ số 187/CTĐ ngày 20/12/2009)

2001-2002

– Tập thể LĐXS- 3 Tổ LĐG- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 4 CSTĐ cấp Huyện-16 GV giỏi cấp huyện- 20 LĐG- 1 BK của UBND tỉnh Nam Định

 

– 1 BK LĐLĐ tỉnh Nam Định-Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tặng GK trường TTXS( QĐ số 15KT/GD-ĐT ngày 15/10/2002)-Tỉnh đoàn tặng BK(QĐ số 30-QN/KT ngày 15/7/2002)

2000-2001

– Tập thể LĐXS- 3 Tổ LĐXS- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 3 CSTĐ cấp Huyện-7 GV giỏi cấp Tỉnh-8 GV giỏi cấp huyện- 13 LĐG

 

– 1 BK LĐLĐ tỉnh Nam Định-UBND Tỉnh tặng BK đạt TTXS trong công tác GD-ĐT( QĐ số 1550/QĐUB ngày 13/11/2000)-Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tặng GK trường TTXS( QĐ số 87KT/GD-ĐT ngày 25/10/2001)

-UBND huyện Nam Trực  tặng GK trường đạt TTXS trong GD-ĐT 20 năm ( 1981-2001)

( QĐ số 366/QĐUB ngày 15/11/2001)

– LĐLĐ tỉnh Nam Định tặng BK đạt TTXS trong hoạt động CĐ

(QĐ số 362 , ngày 15/10/2001)

-TW đoàn tặng BK

(QĐ số 678-QĐ?TƯĐTN ngày 23/7/2001)

1999-2000

– Tập thể LĐXS- 3 Tổ LĐXS- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 3 CSTĐ cấp Huyện-15 GV giỏi cấp huyện- 16 LĐG- 1 GK của CĐGD tỉnh Nam Định-Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng BK đạt TTXS trong công tác XHHGD 10 năm 1990-2000( QĐ số 1775/GD-ĐT, ngày 4/5/2000)-UBND tỉnh Nam Định tặng BK đơn vị đạt TTXS trong 10 năm đổi mới GD-ĐT từ 1990-2000(QĐ số 1265/QĐ-UB ngày 22/6/2000)

 

-UBND huyện Nam Trực tặng GK đạt TTXS trong phong trào văn hoá – thông tin- thể thao năm 1999

( Vào sổ ngày 25/3/2000)

– Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tặng GK hoàn thành XS nhiệm vụ năm học 1999-2000

(QĐ số 72KT/GD-ĐT , ngày 12/11/2000)

-Tỉnh đoàn tặng BK

(QĐ số 24-QN/KT ngày 25/12/20005

1998-1999

– Tập thể LĐXS- 2 Tổ LĐXS- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 1 CSTĐ cấp huyện-1 GV giỏi cấp Quốc gia- 1 GV giỏi cấp tỉnh-6 GV giỏi cấp huyện

 

– 19 LĐG-Thủ tướng chính phủ tặng BK trường đạt TTXS trong giảng dạy và học tập từ năm 1996-1998( QĐ số 1062/TTg ,ngày 12/11/1999)- UBND tỉnh Nam Định tặng BK trường có TTXS trong công tác XD trường tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia GĐ 1996-2000(QĐ số 1082/QĐ-UB ngày

19/8/1999)

-LĐLĐ tỉnh Nam Định tặng cờ CĐ vững mạnh XS

– UBND tỉnh Nam Định công  nhận trường tiểu học  có nếp sống văn hoá

(QĐ số 18/VHTT ngày 7/10/1999)

-Tỉnh đoàn tặng BK

(QĐ số  16-QN/KT ngày 28/7/1999)

– Phòng GD-ĐT Nam Trực tặng cờ chung kết bóng đá bậc tiểu học

1997-1998

– Trường TTXS- 2 Tổ LĐXHCN- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 2 CSTĐ cấp huyện-4 GV giỏi cấp huyện-26 LĐG-Vụ tiểu học Bộ GD-ĐT tặng cờ trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.-UBND tỉnh Nam Định tặng BK đơn vị TTXS cấp tỉnh(QĐ số 1438/QĐ-UB ngày 7/10/1998)- Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tặng cờ đơn vị TĐXS

 

– CĐGD tỉnh Nam Định tặng cờ CĐ vững mạnh XS

– TW đoàn tặng BK ( QĐ số 302/QN/TƯ ngày 1/8/1998

1996-1997

– Trường TTXS- 2 Tổ LĐXHCN- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc – 2 CSTĐ cấp huyện-2 GV giỏi cấp huyện-26 LĐG-Bộ trưởng Bộ GD-ĐT công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia  ( QĐ số 2333/GD-ĐT ngày 23/7/1997)-UBND tỉnh Nam Định tặng BK đơn vị TTXS cấp tỉnh(QĐ số 1256/QĐ-UB ngày 7/10/1997)-UBND huyện Nam Trực tặng cờ đơn vị TĐXS

 

– Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tặng lá cờ đầu GD tiểu học Huyện Nam Trực

– UBND tỉnh Nam Định tặng BK tổ lớp 1  đạt tổ LĐXHCN (QĐ số 1256/QĐ/UB ngày 7/10/1997)

1995-1996

–  Trường TTXS- 1 Tổ LĐXHCN- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc- 2 CSTĐ cấp huyện-1 GV giỏi cấp huyện-27 LĐG- UBND tỉnh Nam Hà tặng BK tổ lớp 1  , tổ lớp 4+5 đạt tổ LĐXHCN (QĐ số 1700/QĐ/UB ngày 8/10/1996)-UBND huyện tặng cờ HCM xuất sắc

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI,  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH HÀNG NĂM

TT

TÊN SKKN

TÁC GIẢ

QĐ SỐ/ NĂM

CẤP CÔNG NHẬN

1 Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phát triển năng lực tư duy thông qua việc giảng dạy các bài toán về tỉ số % ở tiểu học.

Ngô Văn Nghi

Số 25/QĐ-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2009 Chủ tịch liên hiệp các hội KH-KT tỉnh Nam Định(Hội thi sáng tạo KH-KT tỉnh Nam Định lần thứ 2)
2 Giúp học sinh giải các bài toán về tìm phân số khi biết các điều kiện.

Ngô Văn Nghi

Số 102/QĐ-SKH-CN ngày 21/2/2012 Sở Khoa học công nghệ tỉnh Nam Định
3 Một số kinh nghiệm giúp học sinh ôn KT, luyện KN và PT tư duy sáng tạo trong giảng dạy nội dung giải toán về chuyển động đều theo CT-SGK môn toán lớp 5

Ngô Văn Nghi

QĐ số 79/QĐ-SGD ĐT ngày 7/3/2013 Sở GD-ĐT Nam Định
4 Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt và phát triển năng lực thư duy thông qua việc dạy học tập đọc lớp 4 theo quan điểm tích hợp.

Trần Ngọc Ánh

QĐ Số 156/QĐ-SKHCN ngày 03/03/2015 Sở Khoa học công nghệ tỉnh Nam Định
5 Rèn tư duy logic cho học sinh tiểu học thông qua giảng dạy một số bài toán suy luận.

Đoàn Thị Thoi

Số 2247/QĐ-SGDDT ngày 18/11/2014 Sở GD-ĐT Nam Định
6 Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1 hòa nhập nhanh chóng với môi trường tiểu học

Nguyễn Thùy Linh

Số 247/QĐ-SGDDT ngày 18/11/2014

Sở GD-ĐT Nam Định
7 Phát triển tư duy học sinh thông qua các bài toán về tính diện tích các hoa văn và họa tiết hình học.

Ngô Văn Nghi

Phó Hiệu trưởng

Xếp loại:  Xuất sắc.

Giấy chứng nhận số: 11/QĐ-SGD ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2016

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định.

8 Nâng cao chất lượng dạy học toán chuyển động đều và vận dụng vào thực tế cho học sinh tiểu học.

Ngô Thị Hằng

Giáo viên lớp 5

Xếp loại: Tốt.

Giấy chứng nhận số: 121/QĐ-SKHCN ngày 24 tháng 2 năm 2016

Sở Khoa học công nghệ tỉnh Nam Định.

9 Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng GD toàn diện.

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên lớp 5

Xếp loại: Khá.

Giấy chứng nhận số: 11/QĐ-SGD ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2016

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định.

10 Một số biện pháp khắc phục những lỗi thường gặp trong các bài văn miêu tả của học sinh tiểu học.

Nguyễn Thị Như Hoa

Giáo viên lớp 4

Xếp loại: Khá.

Giấy chứng nhận số: 11/QĐ-SGD ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2016

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định.

11 Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Đoàn Thị Liễu

Giáo viên lớp 4

Xếp loại: Khá.

Giấy chứng nhận số: 11/QĐ-SGD ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2016

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định.

12 Nâng cao hiệu quả dạy môn tập đọc thể loại thơ ở trường tiểu học

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên lớp 5

Xếp loại: Khá.

Giấy chứng nhận số: 11/QĐ-SGD ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2016

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định.

13 Rèn chữ viết đẹp theo Công nghệ giáo dục cho học sinh lớp 1

Trần Thị Nhật

Giáo viên lớp 1

Xếp loại: K.K.

Giấy chứng nhận số: 11/QĐ-SGD ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2016

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định.

14

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy nội dung số và phép tính trong môn Toán lớp 4

Vũ Thị Sen

Giáo viên lớp 4

Xếp loại: Khá.

Giấy chứng nhận số

04 /QĐ-SGD ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2017

Sở Giáo dục và

đào tạo tỉnh

Nam Định.

15

Nâng cao hiệu quả giảng dạy biện pháp nghệ thuật so sánh  trong môn Tiếng Việt lớp 3

Phạm Thị Huyền

Giáo viên lớp 3

Xếp loại: Khá.

Giấy chứng nhận số

04 /QĐ-SGD ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2017

Sở Giáo dục và

đào tạo tỉnh

Nam Định.

16

Dạy học ngoài không gian lớp học nhằm phát huy tính tích cực và tạo hứng thú cho học sinh tiểu học

Dương T. Minh Phương

Giáo viên lớp 3

Xếp loại: Khá.

Giấy chứng nhận số

04 /QĐ-SGD ĐT ngày 5 tháng 1 năm 2017

Sở Giáo dục và

đào tạo tỉnh

Nam Định.

17 Thiết kế nội dung dạy học toán  buổi 2 nhằm nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh theo hướng trải nghiệm sáng tạo  Ngô Văn Nghi  Số 25/QĐ-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2017  Sở KHCN Nam Định
18 Thiết kế và sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan trong dạy học toán lớp 4 Đoàn Thị Liễu QĐ số  179/QĐ-SGD ĐT ngày 7/3/2017 Sở GD-ĐT Nam Định