Hội cha mẹ HS

HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO

       Trong nhà trường nói chung, đặc biệt đối với trường tiểu học, Hội cha mẹ là một tổ chức quan trọng góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục của cấp học. Chính vì vậy, trong những năm vừa qua nhất là từ năm 1990 đến nay, trường tiểu học Nam Đào hết sức quan tâm đến việc xây dựng hội cha mẹ vững mạnh. Hàng năm chuẩn bị vào năm mới, nhà trường đều tổ chức đại hội đại biểu cha mẹ học sinh nhằm đánh giá hoạt động hội của năm học trước, bàn phương hướng nhiệm vụ của năm học mới đồng thời kiện toàn ban đại diện chọn những người có tâm huyết với giáo dục,hiểu giáo dục có năng lực thuyết phục tuyên truyền …đứng ra đại diện cho các tầng lớp cha mẹ học sinh, lãnh đạo hội cộng tác chặt chẽ với nhà trường thúc đẩy phong trào dạy tốt học tốt. Hàng năm hội đều có chương trình vận động các nhà tài trợ, các nhà doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, động viên học sinh giỏi, giáo viên giỏi đồng thời góp phần trang bị phương tiện phục vụ cho dạy và học, động viên các các lực lượng xã hội đóng góp kinh phí xây dựng công trình hội để kỷ niệm nhà trường (xem chi tiết xã hội hoá giáo dục )

       Với tiểu học Nam Đào, Hội cha mẹ thực sự là hậu phương vững chắc để thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đồng thời còn là người bạn đồng hành của nhà trường cùng chung mục đích thầy dạy giỏi trò học giỏi  góp phần đưa phong trào nhà trường ngày một phát triển mạnh mẽ đi lên.

       * Ban đại diện hội cha mẹ là nhịp cầu nối nhà trường với địa phương góp phần tham mưu với lãnh đạo địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của địa phương . Đồng thời ban đại diện còn là nhịp cầu nối nhà trường với các lực lượng xã hội như cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các nhà doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội khác đóng góp công sức- trí tuệ – kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục phát triển.

       * Ban đại diện hội cha mẹ là lực lượng trung tâm để gắn kết, phối kết  hợp chặt chẽ  giữa 3 lực lượng nhà trường – gia đình – xã hội  tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh đồng nhất về chủ trương và nội dung, phương pháp giáo dục

       * Hội cha mẹ còn là lực lượng giám sát và đóng góp những ý kiến cho nội dung, biện pháp thực hiện giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường, cùng nhà trường tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

        Đây là một tổ chức, một lực lượng quan trọng không thể thiếu được đối với nhà trường tiểu học .

Cơ cấu tổ chức của Hội cha mẹ học sinh trường tiểu học Nam Đào

 A- Nhà trường:

Thành lập hội cha mẹ học sinh trường tiểu học Nam Đào. Hội cha mẹ bầu ban đại diện gồm 30 thành viên của tất cả các lớp. Ban đại diện bầu ra thường trực gồm 3 đến 5 thành viên và trưởng ban đại diện để thường xuyên phối kết hợp với ban giám hiệu giải quyết các công việc  liên quan  mà ban đại diện cha mẹ của trường giao cho.

 B- Lớp:

Thành lập chi hội cha mẹ học sinh của lớp. Chi hội cha mẹ lớp bầu ra ban đại diện cho lớp gồm 3 thành viên và trưởng ban đại diện của lớp để thường xuyên giải quyết các công việc của lớp đồng thời thực hiện các chủ trương biện pháp của ban đại diện hội cha mẹ nhà trường

 * Về quản lý tài chính: theo quy định hiện hành

Quan hệ công tác : theo điều lệ hội cha mẹ

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

Năm học 2015-2016

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ
1 Đoàn Văn Lò Trưởng ban Vân Chàng
2 Trần Xuân Kỉnh Phó ban Vân Chàng
3 Đỗ Thị Ngát Ủy viên Vân Chàng
4 Nguyễn Thị Hường Ủy viên Thô Tư
5 Trần Thị Oanh Ủy viên Đồng Côi
6 Lê Thị Nhài Ủy viên Thôn Tư
7 Lê Thị Thoa Ủy viên Đồng Côi

DANH SÁCH TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

(từ năm 1990 đến 2011)

TT Họ và tên Thôn Từ năm đến năm
1 Ông Tống Danh Đắc Kinh lũng 1990 – 1996
2 Ông Nguyễn Hồng Kim Vân chàng 1996 – 2001
3 Ông Đoàn Hữu Viện Vân Chàng 2001 – 2003
4 Ông Nguyễn Văn Tuấn Vân Chàng 2003 – 2004
5 Ông Đỗ Đức Đan Thôn Tư 2004 – 2005
6 Ông Đoàn Văn Lò Vân Chàng 2005