LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 14 NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 04/12  đến 09/12/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 2A.    Điểm 2:  Lớp 3D                                                                                      Nam Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 13 NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 27/11  đến 02/12/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 3E1.    Điểm 2:  Lớp 3C                                                                                      Nam Giang, ngày 24 tháng 11 năm 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 2ĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 20/11  đến 25/11/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 3D1.    Điểm 2:  Lớp 3B                                                                                      Nam Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2023    
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 11 NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 13/11  đến ngày 18/11/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 3C1.    Điểm 2:  Lớp 3A                                                                                      Nam Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2023     Buổi…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 10 NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 06/11  đến ngày 11/11/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 3B1.    Điểm 2:  Lớp 4E                                                                                       Nam Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2023     Buổi…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 9 NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 30/10  đến ngày 4/11/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 3A1.    Điểm 2:  Lớp 4D                                                                                       Nam Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2023     Buổi…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 8 NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 23/10  đến ngày 28/10/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4D1.    Điểm 2:  Lớp 4C                                                                                       Nam Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2023    
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 7 NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 16/10  đến ngày 21/10/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4C1.    Điểm 2:  Lớp 4B                                                                                       Nam Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2023    
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 6 NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 9/10  đến ngày 14/10/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4B1.    Điểm 2:  Lớp 4A                                                                                       Nam Giang, ngày 6 tháng 10 năm 2023     Buổi sáng Trực…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 5 NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian:      Từ ngày 2/10  đến ngày 7/10/2023.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4A1.    Điểm 2:  Lớp 5E                                                                                       Nam Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2023