Chi bộ Đảng

CHI BỘ ĐẢNG – TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO

       Trường tiểu học Nam Đào thuộc thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định được  chia tách từ trường PTCS Nam Đào xã Nam Giang tháng 6/1990. Chi bộ 19 Trường Tiểu học Nam Đào – Đảng bộ thị trấn Nam Giang- Nam Trực – Nam Định cũng được lập từ đó. Ban đầu chi bộ chỉ có 3 đảng viên do đồng chí Vũ Quang Lục làm Bí thư, hàng năm chi bộ bồi dưỡng kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới, đến năm 2011 chi bộ đã có 32 đảng viên

       Chi bộ luôn giữ vai trò lãnh đạo toàn diện trong cơ quan, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao để thống nhất ý chí và hành động trong chi bộ cũng như  trong cơ quan nhằm tạo ra sức mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, trong các năm qua kết quả dạy  học và các hoạt đông giáo dục toàn diện của trường tiểu học Nam Đào từng bước được nâng lên, là đơn vị dẫn đầu của huyện Nam Trực. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ và tạo ĐK cho các tổ chức đoàn thể hoạt động chủ động có hiệu quả, mọi tổ chức đoàn thể và các tổ chuyên môn đều do các đồng chí đảng viên phụ trách. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đều được cấp trên công nhận là các tổ chức mạnh. Hàng năm chi bộ  rèn luyện những quần chúng  tích cực tiêu biểu để kết nạp vào Đảng, 100 % Đảng viên đều được xếp loại I, chi bộ liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh . nhiều Đảng viên được cấp trên tặng giấy khen.

 

CÁC HÌNH THỨC THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

CỦA CHI BỘ 22 TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO

       – BCH Đảng bộ thị trấn Nam Giang tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014( Quyết định số 72-QĐ-ĐU ngày 6/1/2015.

       – BCH Đảng bộ thị trấn Nam Giang tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013( Quyết định số 55-QĐ-ĐU ngày 10/1/2014

       – BCH Đảng bộ thị trấn Nam Giang tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012( Quyết định số 08-QĐ-ĐU ngày 28/12/2012

       – BCH Đảng bộ thị trấn Nam Giang tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011( Quyết định số 08-QĐ-ĐU ngày 31/12/2011

       – BCH Đảng bộ thị trấn Nam Giang tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010( Quyết định số 02-QĐ-ĐU ngày 28/12/2010

        – BCH Đảng bộ thị trấn Nam Giang tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009( Quyết định  ngày 26/12/2009)

       – Đảng ủy thị trấn Nam Giang tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008( Quyết định số 33-QĐ-ĐU ngày 12/01/2009)

       – BCH Đảng bộ thị trấn Nam Giang tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007( Quyết định số 26-QĐ-ĐU ngày 20/01/2008)

 

DANH SÁCH CẤP ỦY- CHI BỘ SỐ 19 – TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO

Khóa 15- Nhiệm kì 2010 – 2012

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày vào Đảng

Ngày chính thức

Chức vụ

1

Vũ Quang Lục

1952

01/10/ 1980

01/10/1981

Bí thư CB

2

Nguyễn Thị Kiều

1970

17/11/1998

17/11/1999

Phó BTCB

3

Đoàn Minh Xuân

1959

09/09/1989

09/09/1990

Chi ủy viên

DANH SÁCH CẤP ỦY- CHI BỘ SỐ 22 – TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO

Khóa 16- Nhiệm kì 2013 – 2015

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày vào Đảng

Ngày chính thức

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kiều

1970

17/11/1998

17/11/1999

Bí thư CB

2

Đoàn Minh Xuân

1959

09/09/1989

09/09/1990

Phó Bí thư

3

Ngô Văn Nghi

1973

09/06/1996

09/06/1997

Chi uỷ viên

4

Nguyễn Thị Bốn

1970

20/12/2002

20/12/2003

Chi uỷ viên

5

Ngô Thị Thuý

1973

04/08/2000

04/08/2001

Chi uỷ viên

            * Sau đại hội 16 nhiệm kì 2013-2015 Chi bộ số 19 đổi tên thành chi bộ số 22 theo quyết định số 22-QĐ/ĐU ngày 12/04/2013 của ĐU thị trấn Nam Giang.

 

DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO

KHÓA 17 – NHIỆM KÌ 2015-2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NGÀY VÀO ĐẢNG

NGÀY CHÍNH THỨC

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Kiều

1970

17/11/1998

17/11/1999

Bí thư

2

Ngô Văn Nghi

1973

09/06/1996

09/06/1997

Phó BT

3

Đoàn Minh Xuân

1959

09/09/1989

09/09/1990

UV

4

Nguyễn Thị Bốn

1970

20/12/2002

20/12/2003

UV

5

Ngô Thị Thúy

1973

04/08/2000

04/08/2001

UV

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày vào Đảng

Ngày chính thức

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Bốn

1970

20/12/2002

20/12/2003

2

Trần thị Cát

1975

29/06/2000

29/06/2001

3

Đoàn Văn Chiến

1983

27/12/2004

27/12/2005

4

Vũ Viết Chiểu

1976

31/05/2010

31/05/2011

5

Nguyễn Thị Hồng

1977

15/10/2006

15/10/2007

6

Ngô Thị Hằng

1986

10/03/2011

10/03/2012

7

Vũ Thị Hằng

1976

08/03/2000

08/03/2001

8

Nguyễn Thị Như Hoa

1978

01/02/2006

01/02/2007

9

Vũ Thị Hoà

1974

20/11/1998

20/11/1999

10

Nguyễn T.Thuỳ Hương

1985

31/05/2010

31/05/3011

Chuyển Nam Dương T9/2015

11

Nguyễn Thị Kiều

1970

17/11/1998

17/11/1999

12

Vũ Quang Lục

1952

01/10/ 1980

01/10/1981

Chuyển sinh hoạt về địa phương T3/2013

13

Nguyễn Thị Lụa

1975

20/08/2007

20/08/2008

14

Nguyễn Thị Nga

1987

09/06/1999

09/06/2010

15

Ngụ Văn Nghi

1973

09/06/1996

09/06/1997

16

Phạm Thị Nguồn

1976

08/01/2005

08/01/2006

17

Vũ Trọng Nguyên

1965

02/09/1986

02/09/1987

18

Bùi Thị Nhạn

1962

17/11/1999

17/11/2000

19

Vũ Thị Bích Nhạn

1969

02/06/2006

02/06/2007

20

Phạm Thị Nhàn

1976

20/08/2007

20/08/2008

21

Phạm Thị Nhung

1976

06/10/2006

06/10/2007

Chuyển Nam Mỹ tháng 11/2015

22

Vũ Thị Sen

1977

31/05/2010

31/05/2011

23

Nguyễn Thị Tâm

1966

28/09/1997

28/09/1998

24

Đặng Công Tâm

1976

29/04/2002

29/04/2003

25

Phạm Thị Bích Thảo

1973

29/06/2000

29/06/2001

26

Đoàn Mạnh Thắng

1980

31/05/2010

31/05/2011

27

Triệu Thị Thìn

1976

31/12/2009

31/12/2010

28

Ngô Thị Thoa

1974

29/06/2001

29/06/2002

29

Đoàn Thị Thoi

1983

17/12/2008

17/12/2009

30

Ngô Thị Thuỳ

1971

29/04/2002

29/04/2003

Chuyển Nam Mỹ T9/2011

31

Ngô Thị Thuý

1973

04/08/2000

04/08/2001

32

Đoàn Minh Xuân

1959

09/09/1989

09/09/1990

33

Trần Văn Đức

1983

31/12/2009

31/12/2010

Nam Hải về T9/2011

34

Đoàn Thị Liễu

1982

26/04/2012

26/04/2013

35

Bùi Thị Tuyết Mơ

1980

26/04/2012

26/04/2013

Chuyển Nam Định 9/2013

36

Phạm Quang Linh

1987

15/12/2012

15/12/2013

37

Đỗ Thii Bích Hạnh

1983

15/12/2012

15/12/2013

38

Nguyễn Thuỳ Linh

1989

15/12/2012

15/12/2013

39

Đỗ Thị Dịu

1985

31/01/2015

40

Đỗ Thị Kim Liên

1980

31/01/2015

41

Nguyễn Thị Hiền

1988

31/01/2015