LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Thời gian:      Từ ngày 2/11 đến ngày 7/11/2020.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 9

                                             Trực tuần: Lớp 4D

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

2/11

 

– Chào cờ đầu tuần. Phát động thi đua chào mừng ngày 20-11.

– Kí duyệt KHDH tuần 9

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

-Hoàn thành DSHS dự thi HBTA cấp huyện vòng sơ khaỏ ( GVTA)

Hội thi GVG trường (Theo lịch)

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

3/11

-Nộp DSHS thi HBTA tại PGD

    ( Đ/C Linh y tế)

-Tập huấn HBTA theo lịch

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

– Làm vườn trải nghiệm

           ( GVCN-HS)

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

4/11

BGH dự giờ thăm lớp  

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

Kiểm tra định kì GK 1 môn toán và TV khối 4-5 Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

5/11

BGH dự giờ thăm lớp  

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

-Làm vườn trải nghiệm

( GVCN-HS)

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

6/11

 

– Giao ban GVCN điểm

trường 1

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

– Giao ban  GVCN điểm trường 2

 

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

7/11

         SH các Câu lạc bộ  

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

              Nghỉ Đ1:Tới

Đ2: Hiệp