LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2020 – 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Thời gian:      Từ ngày 19/10 đến ngày 24/10/2020.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 7

 

     

Thứ/ Ngày

Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

19/10

– Chào cờ đầu tuần. Phát động HS 4-5 tham gia cuộc thi UPU.

– Kí duyệt KHDH tuần 7

– KT chuyên đề 4GV/ Điểm trường

CB tốt các ĐK đón đoàn KT nề nếp chéo

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 -Tập huấn học sinh năng khiếu TDTT ( Đ/C GV TD)

– Bổ sung Hồ sơ PCGD-XMC sau KT ( Đ/C Nghi – Mai)

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

20/10

– BGH dự giờ, thăm lớp

– Rà soát lại số liệu trên CSDL và QLNT ( Đ/C Hiệp- Tới)

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

 

– Làm vườn trải nghiệm

           ( GVCN-HS)

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

21/10

– BGH dự giờ, thăm lớp

-KT đổi mới không gian lớp HK 1  (BGH, PT đội, y tế, Tâm MT, Nghiên MT)

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

 Tổng hợp KQ kiểm tra đổi mới không gian lớp

 

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

22/10

-BGH dự giờ, thăm lớp

-KS học sinh TDTT của cả 2 điểm trường tại điểm 2 (GVTD)

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

Làm vườn trải nghiệm

           ( GVCN-HS)

 

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

23/10

 

– Giao ban GVCN điểm trường 1

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

 -Giao ban  GVCN điểm trường 2

 

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

24/10

     Hội nghị CB-CC-VC  tại

Điểm 2  (CB, GV toàn trường)

 

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Khảo sát chất lượng CLBTTT lớp 3;4;5 Đ1:Tới

Đ2: Hiệp