LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Mười 12, 2018 8:29 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7  NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian:      Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018.

                                                         Trực tuần:  Lớp 4E

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

15/10

 – Chào cờ đầu tuần

– Kí duyệt giáo án

– Rà soát số liệu phần mềm CSDL giáo dục.

 

Đ/C   Kiều   Rà soát số liệu phần mềm CSDL giáo dục. Đ/C Xuân
Thứ Ba

16/10

 

 

Tổng hợp kết quả KT thư viện lớp học ( Đ/C Hương  )

 

 

Đ/C

Nghi

  KT việc chăm sóc cây các lớp

          ( Đ/C Linh)

Đ/C Kiều
Thứ Tư

17/10

– Tập huấn tư vấn tâm lý HS

(Đ/C Nga)

 

Đ/C Xuân – Tập huấn tư vấn tâm lý HS   (Đ/C Nga)

Chia sẻ GD STEM tại TH Nam Đồng.

 

Đ/C

Nghi

Thứ Năm

18/10

 

 

 

Tập huấn tư vấn tâm lý HS

(Đ/C Nga)

 

 

Đ/C Kiều  – Các lớp chăm sóc cây

 

– Tập huấn tư vấn tâm lý HS (Đ/C Nga)

 

 

Đ/C Xuân
Thứ Sáu

19/10

– Họp Ban Giám Hiệu

– Tập huấn dạy học tích hợp GDAN-QP tại TT tại chức Nam Định  ( Đ/C Nguồn)

 

Đ/C  Nghi  

– Giao ban GVCN

– Tập huấn dạy học tích hợp GDAN-QP tại TT tại chức Nam Định  ( Đ/C Nguồn)

 

 

 

Đ/C Kiều
Thứ Bảy

20/10

 -Tổng kết hội thi GVG cấp trường.

– Kỉ niệm ngày PNVN 20-10

 

Đ/C Xuân                   Nghỉ