LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Thời gian:      Từ ngày 12/10 đến ngày 17/10/2020.

Thực hiện chương trình: Tuần 6

                                                         

Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

12/10

– Chào cờ đầu tuần. Phát động HS tham dự các vòng thi trên mạng.

– Kí duyệt KHDH tuần 6

Các lớp nhận chăn Bán trú

( BPVP phát)

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 -Lựa chọn và tập huấn học sinh năng khiếu TDTT ( Đ/C GV TD)

-Hoàn thành Hồ sơ PCGD-XMC ( Đ/C Nghi – Mai)

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

13/10

– BGH dự giờ, thăm lớp

-Nhận hồ sơ Công chức, viên chức tại PGD ( Đ/C Nguyên, Hồng)

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

 

– Làm vườn trải nghiệm

           ( GVCN-HS)

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

14/10

 – GV hoàn thành nhập CSDL ngành năm học 2020-2021

-Duyệt PCGD-XMC tại PGD

( BGH PT, đ/c Hương, HồngVP

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

15/10

 -GV nộp Kế hoạch BDTX

-BGH dự giờ, thăm lớp

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

Làm vườn trải nghiệm

           ( GVCN-HS)

 

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

16/10

– Duyệt KHBDTX của GV

– Giao ban GVCN điểm trường 1

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

 Giao ban  GVCN điểm trường 2

 

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

17/10

  Hội thi GVG cấp trường tại điểm 1  

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Nghỉ Đ1:Tới

Đ2: Hiệp