LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 06

Thời gian:      Từ ngày 7/10  đến ngày 12/10/2019.

                                                                        Trực tuần:   5G

 

Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Trực ban sáng

Buổi chiều

Trực ban chiều
Thứ Hai

7/10

– Chào cờ đầu tuần.

– Kí duyệt Giáo án tuần 6.

 

Đ/C   Kiều  

Đối khớp số liệu PCGD với TH Nam Giang (Đ/C Nghi)

 

Đ/C Nghi
Thứ Ba

8/10

– BGH kiểm tra TD buổi sáng.

– Rà soát số liệu PCGD

Đ/C Hiệp    Rà soát số liệu PCGD Đ/C Kiều
Thứ Tư

9/10

– Kiểm tra Thư viện lớp  (  Đ/C Hương, Hạnh, Linh, Nguyên)

– Rà soát số liệu PCGD

Đ/C Nghi    Rà soát số liệu PCGD Đ/C Hiệp
Thứ Năm

10/10

-Tổng hợp số liệu TV lớp (Đ/C Hương)

Hoàn thiện hồ sơ PCGD (BP Văn phòng)

 

Đ/C Kiều  

– Chăm sóc vườn cây

 

Đ/C Nghi
Thứ Sáu

11/10

– Họp Ban Giám Hiệu

Hoàn thiện hồ sơ PCGD (BP Văn phòng

Đ/C  Hiệp  

Giao Ban

 

 

Đ/C  Kiều
Thứ Bảy

12/10

 

Hội thi GVG cấp trường

 

 

 

Đ/C Nghi  

Nghỉ

Đ/C Hiệp