LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Mười 5, 2018 9:22 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6  NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian:      Từ ngày 8/10 đến ngày 13/10/2018.

                                                         Trực tuần:  Lớp 4D

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai8/10       – Chào cờ đầu tuần- Kí duyệt giáo án

 

Đ/C   Kiều   Triển khai phần mềm quản lý nhà trường Đ/C Xuân
Thứ Ba9/10  

– Hoàn thành hồ sơ PCGD

 

– KT văn hoá đọc các lớp lần 1

( Đ/C Hương – Hạnh – Linh- Nguyên )

 

 

 

 

Đ/C Nghi     Duyệt PCGD-XMC tại PGD      ( Đ/C Nghi, Hương)   Đ/C Kiều
Thứ Tư10/10 – Tập huấn tư vấn tâm lý HS(Đ/C Nga)

Họp kế toán tại PGD

( Đ/C Hạnh )

– Dự ĐHMTTQ TT Nam Giang

( Đ/C Kiều),  PT đoàn HS chào mừng ( Đ/C Liên)

Đ/C Xuân  

 

-Hội thi GVG cấp trường

-Tập huấn tư vấn tâm lý HS   (Đ/C Nga)

 

Đ/C Nghi
Thứ Năm11/10  

 

Tập huấn tư vấn tâm lý HS

(Đ/C Nga)

 

 

Đ/C Kiều  – Các lớp chăm sóc cây 

– Tập huấn tư vấn tâm lý HS (Đ/C Nga)

 

 

Đ/C Xuân
Thứ Sáu12/10      – Họp Ban Giám Hiệu  Đ/C  Nghi Giao ban  GV CN

 

Đ/C Kiều
Thứ Bảy13/10 HTGVG cấp trường

 

Đ/C Xuân                   Nghỉ