LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM HỌC 2019-2020

 

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 41

Thời gian:      Từ ngày  15/6  đến ngày 20/6/2020.

Thực hiện chương trình tuần: 30

 

 

 

Thứ/ Ngày

 

Buổi sáng

 

Trực ban sáng

 

Buổi chiều

 

Trực ban chiều

Thứ Hai

15/6

– Chào cờ đầu tuần

– Kí duyệt GA tuần 30

– Nộp BC tại PGD (Đ/C Hương)

-Đ1: Đ/C Thường

 

-Đ2: Đ/C Kiều

 -Chuẩn bị CSVC phòng tin học  thi Violimpic Toán ( Đ/C GV tin học)

Tập huấn CTGDPT 2019 theo KH cấp trên

 

– Đ1: Đ/C Tới

 

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ /Ba

16/6

 

Tổ chức thi Violimpic Toán  vòng thi Tỉnh từ 8h

 ( BP văn phòng)

-Đ1: Đ/C Mai

 

-Đ2: Đ/C Hiệp

Học sinh chăm sóc cây – Đ1: Đ/C Thường

 

-Đ2: Đ/C Kiều

Thứ Tư

17/6

  – Đ1: Đ/C Tới

 

-Đ2: Đ/C Nghi

 

Khảo sát chữ đẹp HK 2 (Tiết 1)

– Đ1: Đ/C Mai

 

-Đ2: Đ/C Hiệp

Thứ Năm

18/6

Thu Giấy khai sinh lớp 1 năm học 2020-2021

( BP Văn phòng)

– Đ1: Đ/C Thường

 

 

-Đ2: Đ/C Kiều

Họp BGH tại điểm 2

– Học sinh chăm sóc cây

-Đ1: Đ/C Tới

 

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ Sáu

19/6

Thu Giấy khai sinh lớp 1 năm học 2020-2021

( BP Văn phòng)

-Đ1: Đ/C Mai

 

-Đ2: Đ/C Hiệp

  Họp giao ban GVCN  

-Đ1: Đ/C Thường

 

-Đ2: Đ/C Kiều

 

Thứ Bảy

20/6

 

– Học sinh học BT

 

 

              BGH             BGH