LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 40

Thời gian:      Từ ngày  8/6  đến ngày 13/6/2020.

Thực hiện chương trình tuần: 29

                                                                                                                 

 

Thứ/ Ngày

 

Buổi sáng

 

Trực ban sáng

 

Buổi chiều

 

Trực ban chiều

Thứ Hai

8/6

– Kí duyệt GA tuần 29

– Đăng kí DS HS lớp 5 thi IOE vòng thi QG với BTC

-Đ1: Đ/C Thường

 

-Đ2: Đ/C Kiều

-Thanh tra toàn diện, chuyên đề theo lịch.

 

– Đ1: Đ/C Tới

 

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ /Ba

9/6

 

-Tổng hợp KQ thi BDTX

– KT việc hoàn thành đánh giá ĐKGK 2 của GV ( BGH)

-Đ1: Đ/C Mai

 

-Đ2: Đ/C Hiệp

– Học sinh chăm sóc cây

– KT vệ sinh lớp học

(BP y tế)

– Đ1: Đ/C Thường

 

-Đ2: Đ/C Kiều

Thứ Tư

10/6

 

– Duyệt DSHS khối 3;4;5 dự thi giải toán trên mạng vòng thi cấp Tỉnh Nghi)

Làm việc với trường MN về số lượng trẻ 5 tuổi (BGH)

– Đ1: Đ/C Tới

 

-Đ2: Đ/C Nghi

 

Thu và duyệt DSHS đề nghị công nhận chữ đẹp cấp Huyện

( BGH, tổ khối trưởng)

– Đ1: Đ/C Mai

 

-Đ2: Đ/C Hiệp

Thứ Năm

11/6

Chuẩn bị CSVC phòng tin học PV thi IOE ( Đ/C GV tin học) – Đ1: Đ/C Thường

 

 

-Đ2: Đ/C Kiều

Họp BGH tại điểm 1

– Học sinh chăm sóc cây

-Đ1: Đ/C Tới

 

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ Sáu

12/6

-Tổ chức thi IOE vòng thi QG

  từ 8h30 ( BP văn phòng)

-Đ1: Đ/C Mai

 

-Đ2: Đ/C Hiệp

  Họp giao ban GVCN  

-Đ1: Đ/C Thường

 

-Đ2: Đ/C Kiều

 

Thứ Bảy

13/6

 

– Học sinh học BT

 

 

              BGH             BGH