LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 39

Thời gian:      Từ ngày  1/6  đến ngày 6/6/2020.

                                   Thực hiện chương trình tuần: 28

                                                                                       

                                                        

 Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

1/6

– Kí duyệt GA tuần 28

– Duyệt Hồ sơ SVTT(BGH)

– Chuẩn bị CSVC thi Violimpic vòng Huyện

(BP Văn Phòng)

-Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

-Thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo lịch.

 

– Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ /Ba

2/6

-Thi Violimpic vòng thi Huyện ( BP Văn phòng)

Tổng kết đoàn SVTT

 

-Đ1: Đ/C Mai

-Đ2: Đ/C Hiệp

– Học sinh chăm sóc cây

-Thi Violimpic vòng thi Huyện ( BP Văn phòng)

– Đ1: Đ/C Thường-Đ2: Đ/C Kiều
Thứ Tư

3/6

-Thi Violimpic vòng thi Huyện ( BP Văn phòng) – Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

-Thi Violimpic vòng thi Huyện ( BP Văn phòng)

Chấm bài thi BDTX

( BGH)

– Đ1: Đ/C Mai

-Đ2: Đ/C Hiệp

Thứ Năm

4/6

 

-Thi Violimpic vòng thi Huyện ( BP Văn phòng)

– Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

-Thi Violimpic vòng thi Huyện ( BP Văn phòng)

– HS chăm sóc cây

– Họp BGH tại điểm 2

-Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ Sáu

5/6

Họp Hiệu trưởng tại TH Nam Tiến ( Đ/C Kiều) -Đ1: Đ/C Mai

-Đ2: Đ/C Hiệp

– Họp giao ban -Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

Thứ Bảy

6/6

 

Học sinh học BT

 

BGH BGH