LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 38

Thời gian:      Từ ngày  25/5  đến ngày 30/5/2020.

                                   Thực hiện chương trình tuần: 26

                                                                                                                                                                                 

 Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

25/5

.- Kí duyệt GA tuần 26

– Chấm  tiết dạy thi của SVTT theo lịch riêng (BGH, GVHD)

– Đăng kí dự thi IOE vòng tỉnh với BTC (Đ/C Nghi)

-Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

Thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo lịch.

 

– Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ /Ba

26/5

-Tập huấn TA 1 tại TPNĐ (Đ/C Tới, Mai TA) -Đ1: Đ/C Mai

-Đ2: Đ/C Hiệp

– Học sinh chăm sóc cây

-Tập huấn TA 1 tại TPNĐ (Đ/C Tới, Mai TA)

– Đ1: Đ/C Thường-Đ2: Đ/C Kiều
Thứ Tư

27/5

Duyệt KHPT tại PGD

 ( Đ/ Kiều)

Dự ĐH cháu ngoan Bác Hồ tại Huyện ( Đ/C Liên + 2HS)

 

-Tổng hợp KQ thực tập SP của SV ( GVHD và SVTT)

– Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

Kiểm tra ĐKGK 2 lớp 4-5 – Đ1: Đ/C Mai

-Đ2: Đ/C Hiệp

Thứ Năm

28/5

 

Tổng hợp KQ thực tập SP của SV ( GVHD và SVTT)

 

– Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

 

– Họp BGH (Tại điểm 2)

– HS chăm sóc cây

-Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ Sáu

29/5

-Vào điểm KTĐKGK2

          ( BPVP)

-Tổng hợp KQ thực tập SP của SV ( GVHD và SVTT)

-Đ1: Đ/C Mai

-Đ2: Đ/C Hiệp

– Họp giao ban -Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

Thứ Bảy

30/5

 

Học sinh học BT

 

BGH BGH