LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 37

Thời gian:      Từ ngày  18/5  đến ngày 23/5/2020.

                                                                                                                

 Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

18/5

– Thực hiện các biện pháp phòng dịch cho HS, GV, NV.

– Lên lớp theo TKB

– Chấm  tiết dạy thi của SVTT theo lịch riêng (BGH, GVHD)

-Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

-Thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo lịch.

– Họp đoàn SVTT

– Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

Thứ /Ba

19/5

PGD kiểm tra bán trú các trường tiểu học trong 2 ngày 19,20/5 -Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

– Học sinh chăm sóc cây – Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ Tư

20/5

  – Đ1: Đ/C Mai

-Đ2: Đ/C Hiệp

Tổ chức các HĐNGCK – Đ1: Đ/C Maii

-Đ2: Đ/C Hiệp

Thứ Năm

21/5

 

– Nộp quyết toán thu Công trình Hội điểm trường 1

 

– Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

– Họp BGH (Tại điểm 2)

– HS chăm sóc cây

-Nộp quyết toán thu Công trình Hội điểm trường 1

-Đ1: Đ/C Thường

-Đ2: Đ/C Kiều

Thứ Sáu

22/5

 

 

 

-Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

– Họp giao ban -Đ1: Đ/C Tới

-Đ2: Đ/C Nghi

Thứ Bảy

23/5

 

SH câu lạc bộ

 

BGH BGH