LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37  NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian:      Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019

                                                     Trực tuần:  Lớp  4G

Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Trực ban sáng

Buổi chiều

Trực ban chiều
Thứ Hai

20/5

-Học sinh học

-Nộp Bài thi BDTX, bản tự ĐG chuẩn NNGV.

-Nộp KQ thu đua các nội dung

-HS nộp hồ sơ dự thi THCS Nguyễn Hiền từ 20-22/5

 

Đ/C   Kiều – Học sinh học

– Họp BCH Hội cha mẹ HS

– Duyệt Văn nghệ tại nhà VH huyện ( Đ/C Liên, học sinh)

Đ/C   Kiều
Thứ Ba

21/5

– HS học

– Dự Hội nghị tháng HĐ vì trẻ em

– Tổng hợp thi đua ( BGH, Đ/C Vân)

 

Đ/C Nghi – HS nghỉ. GV làm học bạ.

– Tổng hợp thi đua ( BGH, Đ/C Vân)

 

Đ/C Nghi
Thứ Tư

22/5

 

-Học sinh nghỉ

-Duyệt học bạ khối 1-2

(BGH, Đ/C Bốn, Nguồn, Thuý Hương, Linh, Nguyên)

 

Đ/C   Kiều  -Học sinh nghỉ

-Duyệt học bạ khối 3-4

(BGH, Đ/C Thảo, Thoa, Bốn , Hương, Linh, Nguyên)

 

Đ/C   Kiều
Thứ Năm

23/5

 Học sinh nghỉ

Họp Ban thi đua

Đ/C Nghi          Học sinh nghỉ Đ/C Nghi
Thứ Sáu

24/5

– HS lớp 5 thi tuyển sinh THCS Nguyễn  Hiền

-Học sinh học

 

Đ/C   Kiều – Học sinh học

– Chuẩn bị TK năm học với học sinh.

 

Đ/C Nghi
Thứ Bảy

25/5

Tổng kết năm học với học sinh toàn trường.

 

Đ/C Kiều Đ/C Nghi