LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36  NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian:      Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019

                                                                                                                                       Trực tuần:  Lớp  4G

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

13/5

– Nhập DS trẻ sinh năm 2013

(Đ/C Hương, Nguyên)

Hoàn thành GA STEM SGK

     ( Đ/C Sen, Cát)

– PGD kiểm tra nề nếp các trường từ 13-25/5

– Nhận DS phòng thi khối 1-2-3.

Đ/C   Kiều  – Nhận đề thi KTĐK cuối năm học lớp 1-2-3 tại PGD

(Đ/C Hương)

– Nộp BC thư viện, BCCN về PGD

KT vườn cây các lớp

(Đ/C Linh, Nguyên)

Đ/C   Kiều
Thứ Ba

14/5

 – Thi ĐKCN  lớp 1-2-3

– Coi thi tại TH Nam Hồng

– HS khối 4-5 nghỉ, GV coi thi

Đ/C Nghi  

– Chấm thi khối 1-2-3 (GV chủ nhiệm, Đ/C N. Tâm). HS toàn trường nghỉ

 

Đ/C Nghi
Thứ Tư

15/5

-Thi các môn Khoa, Sử-địa khối 4-5, TA lớp 3, Tin học lớp 3-4-5.

– GV nhận học bạ  (Đ/C Hương)

– Lên điểm, TH báo cáo  (Đ/C Vân, Linh)

Đ/C   Kiều Nhập  CSDL ngành  ( GVCN) Đ/C   Kiều
Thứ Năm

16/5

  Nộp ĐK sách  giáo khoa về PGD

            (Đ/C Hương)

Đ/C Nghi   Nộp bản kê khai tài sản  lớp và phòng chức năng ( Đ/C Linh thu) Đ/C Nghi
Thứ Sáu

17/5

– Họp BGH

– Duyệt BCCL cuối năm, BC CSDL  (Đ/C Hương)

Đ/C   Kiều       Họp giao ban

 

Đ/C Nghi
Thứ Bảy

18/5

   Duyệt học sinh HTCTTH

(BGH, GV lớp 5)

Đ/C Kiều Đ/C Nghi