LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 03

Thời gian:      Từ ngày 16 / 9 đến ngày 21/9/2019.

                                                                        Trực tuần:   5C

 Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Trực ban sáng

Buổi chiều

Trực ban chiều
Thứ Hai16/9 – Chào cờ đầu tuần- Kí duyệt Giáo án Tuần 3.

– GVCN rà soát ghế nhựa HS và kí mượn ( Đ/C Linh)

 

Đ/C   Kiều – Làm PCGD ( BPVP) Đ/C Nghi
Thứ Ba17/9 – Làm PCGD ( BPVP)- Nộp BC đầu năm (Đ/C Hương)

– GVCN nhân biểu mẫu Bàn giao tài sản lớp đầu năm (Đ/C Nguyên)

– Rà soát CSDL ngành ( Đ/C Hiệp)

 

Đ/C Hiệp – Làm PCGD ( BPVP)- Họp HĐTQ các lớp ( Đ/C Liên)

 

Đ/C Kiều
Thứ Tư18/9 – Làm PCGD ( BPVP)  Đ/C Nghi   Đ/C Hiệp
Thứ Năm19/9 – Làm PCGD ( BPVP)- KT nề nếp đầu năm (BGH, TPT, VP)

 

Đ/C Kiều – Làm PCGD ( BPVP)

– Chăm sóc vườn cây

 

Đ/C Nghi
Thứ Sáu20/9 – Họp Ban Giám Hiệu- Nộp  BC đầu năm ( Đ/ CHương)

 

 

Đ/C  Hiệp – Giao Ban

-Nộp biên bản Bàn giao tài sản lớp ( Đ/ Nguyên thu)

 

 

Đ/C  Kiều
Thứ Bảy21/9 SHCM tổ

 

 

Đ/C Nghi Nghỉ Đ/C Hiệp