LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 02

Thời gian:      Từ ngày 9 /9 đến ngày 14/9/2019.

                                                                        Trực tuần:   5B

 

 Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Trực ban sáng

Buổi chiều

Trực ban chiều
Thứ Hai9/9 – Chào cờ đầu tuần- Kí duyệt tài tiệu HDH

– Lên lớp theo TKB

– HT báo cáo đầu năm ( Đ/C Hiệp)

 

 

Đ/C   Kiều – Lên lớp theo TKB- Làm PCGD ( BPVP) Đ/C Nghi
Thứ Ba10/9 – Lên lớp theo TKB- Làm PCGD ( BPVP)

-Nộp BC đầu năm ( ĐC Hương)

 

 

Đ/C Hiệp  – Lên lớp theo TKB- Làm PCGD ( BPVP)

 

 

Đ/C Kiều
Thứ Tư11/9 – Lên lớp theo TKB- Làm PCGD ( BPVP)

 

 

Đ/C Nghi – Lên lớp theo TKB- Làm PCGD ( BPVP)

 

 

Đ/C Hiệp
Thứ Năm12/9 – Lên lớp theo TKB- Làm PCGD ( BPVP)

-Trang trí sân khấu trung thu 2019

 

 

Đ/C Kiều – Lên lớp theo TKB

– Làm PCGD ( BPVP)

– 19h15 Khai mạc CT văn nghệ Trung thu 2019

 

 

 

Đ/C Nghi
Thứ Sáu13/9 -Tổ chức các hoạt động Trung thu 2019  Đ/C  Hiệp Học sinh vui chơi tết Trung thu theo luỹ tre xanh

 

 

Đ/C  Kiều
Thứ Bảy14/9  – Họp Chi bộ- Học tập nhiệm vụ năm học và Hội nghị CC-VC

 

 

Đ/C Nghi  

 

Đ/C Hiệp