LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Thời gian:      Từ ngày 4/1/2021 đến ngày 9/01/2021.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 18

                                                                                 

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

4/01/2021

– Chào cờ đầu tuần.

– Kí duyệt KHDH tuần 18.

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 Tổ chức KTĐKHK 1 các môn Tin học, Khoa học, Lịch sử và địa lý lớp 3-4-5 Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

5/01/2021

 

-Thi HBTA cấp tỉnh vòng sơ khảo tại THPT Nguyễn Khuyến( Đ/C Tâm, Mai)

HS toàn trường học

 

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

-Thi HBTA cấp tỉnh vòng sơ khảo tại THPT Nguyễn Khuyến( Đ/C Tâm, Mai)

– Chấm thi HK 1 tại điểm 1

( GVCN,  GVTA)

-HS toàn trường nghỉ

 

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

6/01/2021

  Nhập điểm thi HK 1 tại điểm 1

( BPVP)

 

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

GV nhận DS điểm thi,  bài thi, phúc khảo bài thi Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

7/01/2021

-Lập BCCL  HK 1 (BGH)

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

8/01/2021

-Hội thi GVG cấp huyện từ 8-16/01/2021

– Giao ban điểm trường 1

– GV hoàn thành tổng hợp đánh giá HK 1

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

 -Giao ban điểm trường 2

– GVCN nộp bài thi HK1 về thư viện

 

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

9/01/2021

   

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp