LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2020 – 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Thời gian:      Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 2/01/2021.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 17

                                                                                    Trực tuần: 2A

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

28/12

– Chào cờ đầu tuần.

– Kí duyệt KHDH tuần 17.

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

Các lớp tổng quét vệ sinh Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

29/12

    Các lớp nhận DS phòng thi.

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

30/12

-Quyết toán POKI tại TTGDTX  

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

  Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

31/12

-Tổ chức KTĐKHK 1 lớp 1;2;3

3 môn Toán, TV, TA (GVCN ; Đ/C Tâm ĐĐ + BPVP)

-HS khối 4;5 nghỉ

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

-Tổ chức KTĐKHK 1 lớp 4;5

3 môn Toán, TV, TA (GVCN1;2;3 ; BPVP)

-Chấm thi khối 1;2;3 tại điểm 1 ( GVCN 4-5, GVTA)

– HS khối 1-2-3 nghỉ

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

1/1/2021

 

 

Nghỉ tết dương lịch

 

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

Nghỉ tết dương lịch

 

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

2/1/2021

                     Nghỉ  

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Nghỉ Đ1:Tới

Đ2: Hiệp