LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Thời gian:      Từ ngày 21/12 đến ngày 26/12/2020.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 16

                                                                                  

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

21/12

– Chào cờ đầu tuần.

– Kí duyệt KHDH tuần 16.

– Lên điểm KSCĐHK 1 ( BPVP)

– Nộp hồ sơ ĐG đảng viên 2020 về ĐU ( Đ/C Nguyên)

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 Tập huấn HBTA cấp tỉnh theo lịch ( Đ/C Tâm, Mai) Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

22/12

  BGH dự giờ thăm lớp  

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

23/12

-Tập hợp bài dự thi TTT của GV, học sinh tháng 12/2020 ( Đ/C Hương, Hồng VP  thu)  

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

  Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

24/12

-Hội thảo CT-SGK 1 tại Sở GD-ĐT  ( Đ/C Nghi, Linh lớp 1)

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

-Hội thảo CT-SGK 1 tại Sở GD-ĐT ( Đ/C Nghi, Linh lớp 1)

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

25/12

-Giao ban GVCN điểm trường 1.

-Bồi dưỡng Phó HT, GVCC môn học tại TPNĐ từ 25-27/12/2020

( Đ/C Đoàn Lụa môn TNXH, Liễu môn HĐTN,  Vân môn Tin học)

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

Giao ban GVCN  điểm trường 2 Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

26/12

– SH các CLB

Bồi dưỡng GV lớp 5 tại TPNĐ từ 26-28/12/2020 ( Đ/C Lê T. Thanh Thuỷ, Vũ T. Thu Hằng môn LSĐL, Đức môn ÂN)

 

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Nghỉ Đ1:Tới

Đ2: Hiệp