LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Thời gian:      Từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2020.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 15

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

14/12

– Chào cờ đầu tuần.

– Kí duyệt KHDH tuần 15.

-Kiểm tra bếp ăn bán trú ( BGH, Đ/C Linh y tế)

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 Tập huấn HBTA cấp tỉnh theo lịch ( Đ/C Tâm, Mai) Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

15/12

  BGH dự giờ thăm lớp  

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

-UBND huyện KT bếp ăn Bán trú từ 13h30.

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

16/12

Tập huấn Hiệu trưởng CTGDPT 2018- Modun 2 Tại TPNĐ từ 16 -18/12/2020

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

  Khảo sát chữ đẹp HK 1 Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

17/12

-Đảng viên nộp bản nhận xét đảng viên nơi cư trú ( BPVP thu)

-Bồi dưỡng GVCC môn học tại TPNĐ từ 17-19/12/2020 ( Đ/C Lệ Thuỷ môn Toán, Thuý môn TV, Liên môn ÂN)

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

18/12

-Giao ban GVCN điểm trường 1

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

Giao ban GVCN  điểm trường 2 Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

19/12

-Chấm bài khảo sát CĐHK 1 toàn trường  tại điểm 2 từ 7h30 ( GVCN toàn trường)

-Họp toàn thể chi bộ ĐG đảng viên tại điểm 2 từ 9 h

Bồi dưỡng GVCC môn học tại TPNĐ từ 19-21/12/2020 ( Đ/C Bốn  môn TV, Thêu môn Toán, Lụa môn HĐTN, Sen môn LSĐL, C.Tâm môn MT)

 

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

KS CLBTTT tháng 12 Đ1:Tới

Đ2: Hiệp