LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Thời gian:      Từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2020.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 14

                                                        

Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

7/12

– Chào cờ đầu tuần.

– Kí duyệt KHDH tuần 14

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 Thu hồ sơ GV dự thi GVG cấp huyện ( BGH) Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

8/12

-Nộp hồ sơ dự thi GVG huyện về PGD ( Đ/C Linh)

-Phòng GD KSNL học sinh dự thi HBTA cấp tỉnh ( Đ/C T.Tâm)

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

9/12

– BGH dự giờ thăm lớp

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

 SHCM miền 1+2+3 tại khu Nam Đào ( BGH, GVCN lớp 1) Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

10/12

BGH dự giờ thăm lớp  

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

11/12

-Giao ban GVCN điểm trường 1

-THCTGDPT mới tại Hà Nam từ 11-13/12/2020 ( Đ/C Ngô Hằng, Yến, Nga)

KT việc tổ chức trò chơi dân gian các lớp ( BGH, PT đội)

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

Giao ban GVCN  điểm trường 2 Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

12/12

SH các CLB

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

KS CLBTTT tháng 12 Đ1:Tới

Đ2: Hiệp