LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Thời gian:      Từ ngày 30/11 đến ngày 512/2020.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 13

                                                

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

30/11

– Chào cờ đầu tuần. Phát động mua BHYT học sinh 2021.

– Kí duyệt KHDH tuần 13

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

  Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

1/12

-BGH dự giờ thăm lớp

-Lập DS phòng thi IOE cấp trường

( BP Văn Phòng)

 

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

2/12

– BGH dự giờ thăm lớp

– CB phòng thi IOE (GV tin học)

 

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

  Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

3/12

-Học sinh lớp 3;4;5  dự thi IOE cấp trường  (GV tin, 1VP coi thi)

Tập huấn GVTA tại sở GD-ĐT

( Đ/C T. Tâm)

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

4/12

 

-Giao ban GVCN tại điểm trường 1

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

Giao ban GVCN tại điểm trường 2 Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

5/12

   Họp Hội đồng toàn trường  

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

              Nghỉ Đ1:Tới

Đ2: Hiệp