LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Thời gian:      Từ ngày 23/11 đến ngày 28/11/2020.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 12                                               

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

23/11

– Chào cờ đầu tuần.

– Kí duyệt KHDH tuần 12

-Tập huấn HBTA cấp huyện vòng chung khảo  theo lịch                    ( GVTA)

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 Học sinh lớp 3;4;5 đăng kí dự thi IOE cấp trường

( GVTA-GVCN)

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

24/11

BGH dự giờ thăm lớp  

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

– BGH duyệt HS dự thi HBTA tại 2 điểm trường.

-HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

25/11

– HS HBTA trước toàn trường theo 2 điểm trường

– BGH dự giờ thăm lớp

 

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

-Hoàn thành bài chữ đẹp tháng 11

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

26/11

BGH dự giờ thăm lớp  

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

HS lao động VS  ( GVCN-HS)

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

27/11

 

-HS dự thi HBTA vòng chung khảo

-Giao ban GVCN tại điểm trường 1

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

Giao ban GVCN tại điểm trường 2 Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

28/11

         SH các Câu lạc bộ  

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

              Nghỉ Đ1:Tới

Đ2: Hiệp