LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Thời gian:      Từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2020.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 11

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

16/11

-Chào cờ đầu tuần. Phát thưởng báo tường, TDTT.

– Kí duyệt KHDH tuần 11

-Tập huấn HBTA cấp huyện vòng sơ khảo  theo lịch                    ( GVTA)

GV nôp bài KTGK1 về thư viện

( Đ/C Hương)

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

-Tổng LĐVS  (GVCN-HS)

-Chuẩn bị CSVC phòng thi HBTA cấp huyện.

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

17/11

-Thi  HBTA cấp huyện vòng KSNL tại  trường (GVTA)

-GV nộp Biện pháp nâng cao CLGD hội thi GVG cấp trường

 

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

-Làm vườn trải nghiệm

           ( GVCN-HS)

Tổng hợp KQ hội thi GVG cấp trường ( BGH)

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

18/11

Gửi giấy mời ĐB dự kỉ niệm

20-11 (Đ/C Nguyên)

 

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

19/11

Duyệt văn nghệ 20-11 GV-HS tại Phòng Hội đồng  ( BGH)  

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

Làm vườn trải nghiệm

( GVCN-HS)

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

20/11

 

Kỉ niệm ngày nhà giáo VN

20-11 tại điểm 2

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

  Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

21/11

         SH các Câu lạc bộ  

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

              Nghỉ Đ1:Tới

Đ2: Hiệp