LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian:      Từ ngày 05/9  đến ngày 10 /9/2022.    

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 5C.    Điểm 2:  Lớp 5C1

 

 

Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

5/9

       Khai giảng năm học mới Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 

-Kí duyệt Giáo án tuần 1

-Làm PCGD-XMC ( BP Văn phòng)

-Báo cáo nhanh sau khai giảng.

 

Đ1:Hiệp

Đ2:Tới

Thứ Ba

6/9

-Lên lớp

-Làm PCGD-XMC

-Nộp DS học sinh không bán trú khối 1 điểm 2 ( Đ/C Hương thu)

 

Đ1:Nghi

Đ2: Kiều

-Lên lớp

 

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Tư

7/9

-Lên lớp

-Các khối nộp KH dạy KNS vào email nhà trường  (Các Đ/C khối trường)

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi

-Lên lớp Đ1:Nghi

Đ2: Kiều

Thứ Năm

8/9

-Lên lớp

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi

-Lên lớp

 

Đ1:Hiệp

Đ2:Tới

Thứ Sáu

9/9

 

-Lên lớp

-Giao ban  toàn thể CB, GV, NV điểm 1 ( Giờ ra chơi)

– Dâng hương đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ( BGH )

 

 

Đ1: Tới

Đ2: Hiệp

-Lên lớp

-Giao ban  toàn thể CB, GV, NV điểm 2 ( Giờ ra chơi)

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Bảy

10/9

Tổ chức tết trung thu theo lớp.

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

  Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi