LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 01

Thời gian:      Từ ngày 2 /9 đến ngày 7/9/2019.

                                                                        Trực tuần:   5A

 

 Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Trực ban sáng

Buổi chiều

Trực ban chiều
Thứ Hai2/9 Nghỉ Quốc khánh 2-9

 

Đ/C   Kiều Nghỉ Quốc khánh 2-9 Đ/C   Nghi
Thứ Ba3/9 – Lên lớp- Duyệt các nội dung khai giảng Đ/C Hiệp –  Làm PCGD- Chuẩn bị các điều kiện cho ngày khai giảng Đ/C Kiều
Thứ Tư4/9 – Duyệt các nội dung khai giảng- Lên lớp

– KT vệ sinh các lớp, vườn trường ( BGH, Đ/C Linh)

– Họp nhân viên nhà ăn, LĐVS nhà ăn ( BGH, Nhân viên)

Đ/C Nghi – Làm PCGD, họp GVCN- Toàn trường chuẩn bị các điều kiện cho ngày khai giảng Đ/C Hiệp
Thứ Năm5/9   -Khai giảng năm học mới Đ/C Kiều Nghỉ

 

Đ/C Nghi
Thứ Sáu6/9 – Lên lớp theo TKB

 

Đ/C  Hiệp – Lên lớp theo TKB

– Họp Ban ĐDHCM học sinh

 

Đ/C  Kiều
Thứ Bảy7/9 Họp HT-PHT tại Hội trường phòng họp số 3- UBND huyện

 

Đ/C Nghi Toàn trường học nhiệm vụ năm học  Đ/C Hiệp