LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 6

Tháng Tám 16, 2018 10:40 sáng

LỊCH CÔNG TÁC  HÈ TUẦN 6

Thời gian:      Từ ngày 20 /8 đến ngày 25/8/2018.

Trực tuần:  Lớp 5C

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai20/8 – Học sinh nghỉ- Làm Phổ cập ( Đ/C Nguyên) GV nhận DSHS bán trú.- Triển khai các hoạt động Đội

( Đ/C Chiến)

Đ/C   Kiều – Học sinh nghỉ- Chuẩn bị CSVC bán trú- Tập văn nghệ tại PGD( Đ/C Đức) Đ/C Xuân
Thứ Ba21/8  – Học sinh ôn tập-Làm Phổ cập (Đ/C Nguyên)– Triển khai các hoạt động Đội( Đ/C Thắng) Đ/C Nghi         Học sinh ôn tập Đ/C Kiều
Thứ Tư22/8 – Học sinh ôn tập-Làm Phổ cập (Đ/C Nguyên)– Triển khai các hoạt động Đội( Đ/C Huy)

– Dự Tổng kết năm học tại nhà văn hoá huyện.

Đ/C Xuân  -Học sinh nghỉ-Đón đoàn KT của Sở Nội vụ ( BGH, CTCĐ, tổ VP, 3 tổ trưởng CM)  Đ/C Nghi
Thứ Năm23/8 -Học sinh ôn tập-Làm Phổ cập (Đ/C Nguyên)– Triển khai các hoạt động Đội( Đ/C Đức)– Tập huấn HT tại SGD Đ/C Kiều         Học sinh ôn tập Đ/C Xuân
Thứ Sáu24/8 – Học sinh ôn tập- Triển khai các hoạt động Đội( Đ/C C.Tâm) Đ/C  Nghi  – Học sinh ôn tập- Giao ban công tác tuần Đ/C Kiều
Thứ Bảy25/8 Nghỉ Đ/C Xuân Nghỉ Đ/C Nghi