Câu lạc bộ Toán Tuổi Thơ trường Tiểu học Nam Đào đạt giải Ba cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ trên Tạp chí năm học 2018-2019

Câu lạc bộ Toán Tuổi Thơ trường Tiểu học Nam Đào đạt giải Ba cuộc thi

Câu lạc bộ Toán tuổi thơ trên Tạp chí năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT huyện Nam Trực, các Câu lạc bộ Toán Tuổi Thơ  trường tiểu học Nam Đào đã hoạt động có hiệu quả, thu hút được học sinh hào hứng tham gia. Nội dung sinh hoạt CLB phong phú, đa dạng và thường xuyên đổi mới. Bên cạnh các nội dung sinh hoạt được đặng kí theo kế hoạch, việc tổ chức cho học sinh tham gia giải bài trên Tạp chí Toán Tuổi thơ được GV các khối lớp đưa vào trong nội dung hoạt động của các CLB hàng tháng. Năm học 2018-2019, CLB Toán Tuổi Thơ khối 5 tham dự  Cuộc thi CLBTTT cấp Huyện cả 6 học sinh đều đạt giải Nhất . Câu lạc bộ Toán Tuổi Thơ trường Tiểu học Nam Đào đạt giải Ba cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ trên Tạp chí năm học 2018-2019

67357156_354171815259749_2977722627570794496_n

                                                                                 Ban Biên Tập