TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN NAM GIANG

TỔ CHỨC CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNÉT VÒNG THI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2019-2020

Nhằm tạo cơ hội cho học sinh phát triển các năng lực và phẩm chất, trên tinh thần tự nguyện, không gây áp lực cho học sinh, ngày 16/6/2020 , trường Tiểu học Thị trấn Nam Giang đã tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi giải toán trên Internet vòng thi cấp Tỉnh.103849961_2673056419642150_5553126854189472308_n 104229828_1579593112197432_3860600274562743066_n 104030215_876224812865068_2384523263374822564_n 104286127_3218924564842736_1691726448962600416_n 104152776_582921652427071_8667376424868919891_n 104208451_2986881664729805_8196195188376638492_n 104224820_301535184577923_1167883327948478092_n

   B.B.T