LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 7

Tháng Tám 24, 2018 3:07 chiều

LỊCH CÔNG TÁC  HÈ TUẦN 7

Thời gian:      Từ ngày 27 /8 đến ngày 31/8/2018.

Trực tuần:  Lớp 5D

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai27/8 – Học sinh  LT khai giảng theo lớp.-Làm Phổ cập ( Đ/C Nguyên, Hương, Linh) Đ/C   Kiều – Học sinh LT khai giảng theo lớp. Đ/C Xuân
Thứ Ba28/8 -KT nội dung KG các khối và khớp  toàn trường.-Làm Phổ cập(Đ/C Nguyên, Hương, Linh) Đ/C Nghi         Học sinh ôn tập Đ/C Kiều
Thứ Tư29/8        Học sinh nghỉ Đ/C Xuân        Học sinh nghỉ Đ/C Nghi
Thứ Năm30/8 -Khớp ND khai giảng toàn trường-Làm Phổ cập(Đ/C Nguyên, Hương, Linh) Đ/C Kiều -Học sinh ôn tập

-Học sinh lao động vườn trường

Đ/C Xuân
Thứ Sáu31/8 -Khớp ND khai giảng toàn trường-Tổng kết Hội CMHS tại TH Nam Tiến (Đ/C Kiều và CTHCM)

Sơ kết 3 năm triển khai ĐATA 2015-2020 tại SGD

( BGH, Đ/C T. Tâm)

-Làm Phổ cập(Đ/C Nguyên, Hương, Linh)

Đ/C  Nghi  – Học sinh ôn tập- Giao ban công tác tuần

 

Đ/C Kiều
Thứ Bảy1/9                Nghỉ Đ/C Xuân Nghỉ

 

Đ/C Nghi