Một số hình ảnh đại hội liên Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tháng Hai 15, 2017 2:32 chiều

daihoidoi (1) daihoidoi (2) daihoidoi (3) daihoidoi (4) daihoidoi (5) daihoidoi (6) daihoidoi (7) daihoidoi (8) daihoidoi (9) daihoidoi (10) daihoidoi (11) daihoidoi (12) daihoidoi (13) IMG_20140923_143306 IMG_20140923_143327 IMG_20140923_143343 IMG_20140923_143350 IMG_20140923_150400 IMG_20140923_153012 IMG_20140923_143306 IMG_20140923_143327 IMG_20140923_143343 IMG_20140923_143350 IMG_20140923_150400 IMG_20140923_153012