Thông báo nghỉ học

Trường tiểu học Nam Đào xin thông báo: do trời mưa quá to, cơ sở vật chất nhà trường không đảm bảo, chiều nay thứ 3, ngày 10/10 học sinh nghỉ học. Nhà trường bố trí học bù sau. Ngày mai thứ tư 11/10 học sinh học cả ngày.