LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Thời gian:      Từ ngày 26/10 đến ngày 31/10/2020.

                                  Thực hiện chương trình: Tuần 8

                                            

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

26/10

 

– Chào cờ đầu tuần.

– Kí duyệt KHDH tuần 8

– Tập huấn TT 27 tại Sở GD-ĐT ( Đ/C Kiều, Linh lớp 1)

 

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 -Tập huấn học sinh năng khiếu TDTT ( Đ/C GV TD)

– Tập huấn TT 27 tại Sở GD-ĐT ( Đ/C Kiều, Linh lớp 1)

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Ba

27/10

– BGH kiểm tra chuyên đề

– Tập huấn TT 27 tại Sở GD-ĐT ( Đ/C Kiều, Linh lớp 1)

 

 

Đ1:Mai

Đ2: Kiều

– Làm vườn trải nghiệm

           ( GVCN-HS)

– Tập huấn TT 27 tại Sở GD-ĐT ( Đ/C Kiều, Linh lớp 1)

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Tư

28/10

– BGH kiểm tra chuyên đề

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Hiệp

-GV khối 1 SHCM huyện  tại TH Hồng Quang và Nam Hồng (Môn MT tại Nam Hồng, môn còn lại tại TH Hồng Quang)

– Hội thi GVG cấp trường tại điểm 2

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Thứ Năm

29/10

– BGH kiểm tra chuyên đề

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

-Làm vườn trải nghiệm

           ( GVCN-HS)

-KS HSG TDTT cấp huyện  (GVTD)

 

Đ1:Mai

Đ2:Hiệp

Thứ Sáu

30/10

 

– Giao ban GVCN điểm trường 1

-Khảo sát HS HBTA tại điểm 2

( Đ/C Thanh Tâm, Nhài )

 

 

Đ1:Kiều

Đ2: Nghi

 -Giao ban  GVCN điểm trường 2

 

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Bảy

31/10

     SH  các Các câu lạc bộ  

Đ1:Mai

Đ2: Nghi

Nghỉ Đ1:Tới

Đ2: Hiệp