LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 31 NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian:      Từ ngày 11/04/2022  ngày 16/04/2022.   

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4E1    Điểm 2:  Lớp 5D

 

 Thời gian

Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

11/4

-Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương

Đăng kí trực tuyến DSHS dự thi VIOLIMPIC QG lớp 2;3;4;5 với BTC.

 

Đ1:Tới, Nghi

Đ2: Hiệp, Kiều

Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương Đ1:Hiệp, Kiều

Đ2:Nghi,

Tới

Thứ Ba

12/4

 

– KT giáo án tuần 31

-Lên lớp

-Học sinh ăn bán trú từ 12/4.

-Bồi dưỡng HS thi kể chuyện Bác Hồ

 

Đ1:Nghi, Kiều

Đ2: Tới,

Hiệp

-Lên lớp

-LĐVS, chăm sóc cây

-Bồi dưỡng HS thi kể chuyện Bác Hồ

 

Đ1:Tới,

Hiệp

Đ2: Nghi, Kiều

Thứ Tư

13/4

-Lên lớp

-Bồi dưỡng HS thi kể chuyện Bác Hồ

-GV nộp toàn bộ hồ sơ CM (Giáo án, KH, sổ sách) về phòng BGH để KT.

 

Đ1:Tới, Hiệp

Đ2: Nghi ,Kiều

-Lên lớp

-Bồi dưỡng HS thi kể chuyện Bác Hồ

 

Đ1:Tới,

Nghi,

Đ2: Hiệp, Kiều

Thứ Năm

14/4

 

-Lên lớp

-Bồi dưỡng HS thi kể chuyện Bác Hồ

 

 

 

Đ1:Nghi, Hiệp,

Đ2: Tới, Kiều

 

-Lên lớp

-LĐVS, chăm sóc cây

 

 

Đ1:Hiệp, Tới

Đ2:Kiều, Nghi

Thứ Sáu

15/4

 

-Lên lớp

-HS dự thi kể chuyện Bác Hồ cấp miền tại THCS Nam Giang

 

 

 

Đ1: Kiều, Tới

Đ2: Nghi, Hiệp

-Lên lớp

-Giao ban GVCN điểm 2

-HS lớp 5 làm bài KS thử theo phòng thi của PGD.

 

 

Đ1:Tới, Kiều

Đ2: Hiệp, Nghi

Thứ Bảy

16/4

-Lên lớp

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

-SH CLB TA lớp 3, CLBTTT lớp 4;5

-Nhắc HS dự thi TOFEL sáng 17/4 tại TH Chu Văn An

Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi