LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 30 NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian:      Từ ngày 4/04/2022  ngày 09/04/2022.   

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4D1    Điểm 2:  Lớp 2C

 

 Thời gian Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

4/4

-Học sinh trở lại trường học trực tiếp.

-KT giáo án tuần 30

-Phân tích CLGHK 2

-Bồi dưỡng HS thi kể chuyện Bác Hồ ( Tổ CM 4;5)

-Lập danh sách phòng thi IOE quốc gia ( Đ/C Hương VP)

Đ1:Tới, Nghi

Đ2: Hiệp, Kiều

– Lên lớp

-BD học sinh tham gia các cuộc thi cấp huyện.

-GVTA rà soát thông tin HS dự thi IOE quốc gia

Đ1:Hiệp, Kiều

Đ2:Nghi,

Tới

Thứ Ba

5/4

-Lên lớp

-Đăng kí HS thi IOE quốc gia với BTC ( Đ/C Nghi)

XDKH thi Violimpic Quốc gia môn Toán-TV lớp 2;3;4;5 và Toán –TA lớp 4  ( BGH, GVCN)

Đ1:Nghi, Kiều

Đ2: Tới,

Hiệp

-Lên lớp

-LĐVS, chăm sóc cây

Đ1:Tới,

Hiệp

Đ2: Nghi, Kiều

Thứ Tư

6/4

-Lên lớp

-Kiểm tra việc đánh giá định kì giữa HK 2 của GV ( BGH)

 

Đ1:Tới, Hiệp

Đ2: Nghi ,Kiều

-Lên lớp

 

Đ1:Tới,

Nghi,

Đ2: Hiệp, Kiều

Thứ Năm

7/4

-Lên lớp

-Chuẩn bị phòng thi IOE quốc gia tại điểm 2.   ( Đ/C Vân)

-Kiểm tra việc đánh giá định kì giữa HK 2 của GV ( BGH)

 

Đ1:Nghi, Hiệp,

Đ2: Tới, Kiều

 

-Lên lớp

-LĐVS, chăm sóc cây

 

 

Đ1:Hiệp, Tới

Đ2:Kiều, Nghi

Thứ Sáu

8/4

 

-Lên lớp

-Thi IOE vòng thi Quốc gia tại điểm 2 (Đ/C Vân, Liên coi thi)

-Giao ban GVCN điểm 1

 

 

Đ1: Kiều, Tới

Đ2: Nghi, Hiệp

-Lên lớp

-Giao ban GVCN điểm 2

 

Đ1:Tới, Kiều

Đ2: Hiệp, Nghi

Thứ Bảy

9/4

-Lên lớp

-Động viên HS dự thi TA Kangaroo sáng 10/4.

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

 

SH CLB TA lớp 3, CLBTTT lớp 4;5

Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi