LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 29 NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian:      Từ ngày 28/03/2022  ngày 02/04/2022.   

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4C1    Điểm 2:  Lớp 2B

 

Thời gian Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

28/3

-KT giáo án tuần 29

-Lên lớp

-BGH kiểm tra việc thực hiện lịch giảng dạy  của GV cả tuần.

-Đăng kí XD thư viện thân thiện NH 2022-2023.

Đ1:Tới, Nghi

Đ2: Hiệp, Kiều

– Lên lớp

-Bồi dưỡng HS thi kể chuyện Bác Hồ ( Tổ CM 4; 5)

Đ1:Hiệp, Kiều

Đ2:Nghi,

Tới

Thứ Ba

29/3

-Lên lớp

-GVCN   nộp bài KTĐK giữa kì 2 lớp 4-5 và bài khảo sát CL học sinh lớp 1-2-3 về BPVP ( Điểm 1 Đ/C Hồng thu, điểm 2 Đ/C Q. Linh thu)

 

Đ1:Nghi, Kiều

Đ2: Tới,

Hiệp

-Lên lớp

-GVCN   nộp bài KTĐK giữa kì 2 lớp 4-5 và bài khảo sát CL học sinh lớp 1-2-3 về BPVP ( Điểm 1 Đ/C Hồng thu, điểm 2 Đ/C Q. Linh thu)

KT công tác chăm sóc cây của các lớp chưa được kiểm tra đợt 1 ( BGH, BPVP)

Đ1:Tới,

Hiệp

Đ2: Nghi, Kiều

Thứ Tư

30/3

-Lên lớp

-Vào điểm KTĐKGK2 tại điểm 2

( BPVP: Đ/C Hạnh, Hương, Hồng, Linh, Nguyên)

Đ1:Tới, Hiệp

Đ2: Nghi ,Kiều

-Lên lớp

-Vào điểm KTĐKGHK2 tại điểm 2

( BPVP: Đ/C Hạnh, Hương, Hồng, Linh, Nguyên)

 

Đ1:Tới,

Nghi,

Đ2: Hiệp, Kiều

Thứ Năm

31/3

 

-Lên lớp

-GVCN và GV bộ môn hoàn thành đánh giá ĐKGHK 2.

 

Đ1:Nghi, Hiệp,

Đ2: Tới, Kiều

-Lên lớp

-Tập huấn trực tuyến công tác XD thư viện thân thiện 2021 và triển khai công tác 2022.

Tại điểm 2 từ 14 h ( BGH, BP văn phòng)

Đ1:Hiệp, Tới

Đ2:Kiều, Nghi

Thứ Sáu

01/04

 

-Lên lớp

-Giao ban trực tuyến  CB-GV-NV toàn trường từ 10h.

-XD kế hoạch tổ chức vòng thi IOE quốc gia .

 

 

Đ1: Kiều, Tới

Đ2: Nghi, Hiệp

-Lên lớp

 

Đ1:Tới, Kiều

Đ2: Hiệp, Nghi

Thứ Bảy

02/04

-Lên lớp

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

  Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi