LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 28 NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian:      Từ ngày 21/03/2022  ngày 26/03/2022.   

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4B1    Điểm 2:  Lớp 2A

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH – HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

 

Thời gian Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai21/3 -KT giáo án tuần 28-Lên lớp

-BGH dự giờ dạy Online  theo  TKB tuần 28 của GV

Đ1:Tới, NghiĐ2: Hiệp, Kiều – Lên lớp-Bồi dưỡng HS thi kể chuyện Bác Hồ và em yêu môi trường ( Tổ CM 5) Đ1:Hiệp, KiềuĐ2:Nghi,

Tới

Thứ Ba22/3 -Lên lớp  Đ1:Nghi, KiềuĐ2: Tới,

Hiệp

-Lên lớp-LĐVS và chăm sóc cây (GVCN )

-Nhắc nhở HS tham gia vòng chung kết cấp trường VIOEDU từ 19h30 đến 19h50

Đ1:Tới, Hiệp

Đ2: Nghi, Kiều

Thứ Tư23/3 -Lên lớp 

 

Đ1:Tới, HiệpĐ2: Nghi ,Kiều -Lên lớp  Đ1:Tới,Nghi,

Đ2: Hiệp, Kiều

Thứ Năm24/3 -KT định kì giữa HK 2

 

 

Đ1:Nghi, Hiệp, Đ2: Tới, Kiều -Lên lớp  Đ1:Hiệp, TớiĐ2:Kiều, Nghi
Thứ Sáu25/3 -Lên lớp

-Giao ban GVCN điểm 1

 

 Đ1: Kiều, Tới

Đ2: Nghi, Hiệp

-Lên lớp-Giao ban GVCN điểm 2 Đ1:Tới, KiềuĐ2: Hiệp, Nghi
Thứ Bảy26/3 -Lên lớp 

 

Đ1:TớiĐ2: Kiều Đ1:HiệpĐ2: Nghi