LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 2 NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian:      Từ ngày 12/9  đến ngày 17 /9/2022.    

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 5D.    Điểm 2:  Lớp 5D1

 

 

 

Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

12/9

– SH dưới cờ.

-Lên lớp

-Kí duyệt Giáo án tuần 2

-Triển khai KH tổ chức các HĐ ngoài giờ ( PT đội)

-Chuẩn bị tiết mục dự thi giai điệu tuổi hồng cấp huyện ( Đ/C Xuân, Liên ÂN)

 

Đ1:Tới

Đ2:Nghi

 

-Nhập PCGD-XMC ( theo KH)

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2:Tới

Thứ Ba

13/9

-Lên lớp

 

 

Đ1:Nghi

Đ2: Kiều

-Lên lớp

-Các lớp chăm sóc cây

 

Đ1:Tới

Đ2: Hiệp

Thứ Tư

14/9

-Lên lớp

 

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi

-Lên lớp

-TTCM nộp KH SHCM vào email nhà trường.

Đ1:Nghi

Đ2: Kiều

Thứ Năm

15/9

-Lên lớp

-Tham dự hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp Huyện.

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi

-Lên lớp

-Các lớp chăm sóc cây

 

 

Đ1:Hiệp

Đ2:Tới

Thứ Sáu

16/9

 

-Lên lớp

-Giao ban  GVCN điểm 1 ( Giờ ra chơi)

 

 

 

Đ1: Tới

Đ2: Hiệp

-Lên lớp

-Giao ban  GVCN điểm 2 ( Giờ ra chơi)

Đ1:Tới

Đ2: Nghi

Thứ Bảy

17/9

 

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

  Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi