BAN TỔ CHỨC CUỘC THI IOE VINH DANH TOP 10 HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT VÒNG THI CẤP TRƯỜNG

Ban tổ chức cuộc thi Violympic Tiếng Anh vinh danh tốp 10 học sinh

đạt điểm cao nhất vòng thi cấp trường năm học 2020-2021

1297414228_

1297740101_

1296350040_