Liên hệ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Trường Tiểu học Thị trấn Nam Giang

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Kiều – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0913.828.059
Email: namgiang2013@gmail.com