LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 1/5/2018)

Tháng Tư 27, 2018 2:34 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Thời gian:      Từ ngày 30/4/2018  đến ngày 1/5/2018.

Dạy chương trình tuần thứ  34Lớp trực tuần  4A

 

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

30/4

         Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Đ/C   Kiều              Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Đ/C Xuân
Thứ Ba

1/5

        Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Đ/C Nghi             Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

 

Đ/C Kiều
Thứ Tư

2/5

– Chấm thi chữ đẹp tại PGD

              ( Đ/C Thuý)

– BD CLB TTT ( Đ/C Hoài)

Đ/C Xuân     HS nộp cam kết không xả rác

            ( Đ/C Hương thu)

 

Đ/C Xuân
Thứ Năm

3/5

– BD CLB TTT ( Đ/C Nghi) Đ/C Xuân -Các lớp chăm sóc vườn cây

-Khảo sát chữ đẹp cấp trường HK 2 ( Tiết 1)

– BD CLB TTT ( Đ/C Ng. Hằng)

Đ/C Xuân
Thứ Sáu

4/5

    Họp BGH Đ/C  Nghi  – Họp giao ban đầu tháng

– BD CLB TTT ( Đ/C V. Hằng)

Đ/C Kiều
Thứ Bảy

5/5

  Đ/C Xuân               Nghỉ Đ/C Nghi

 

Các tin liên quan