LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 12/5/2018)

Tháng Năm 4, 2018 2:33 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Thời gian:      Từ ngày 7/5/2018  đến ngày 12/5/2018.

Dạy chương trình tuần thứ  35Lớp trực tuần  4B

 

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai

7/5

 -Chào cờ đầu tuần. Kí duyệt TLHDH

– Thu Giấy đăng kí nhập học lớp 1         ( Đ/C Hương, Nguyên)

Đ/C   Kiều  – KT không gian lớp học HK2 (BGH, Đ/C Thuý, Nguồn, Nga)

– Thu Giấy đăng kí nhập học lớp 1         ( Đ/C Hương, Nguyên)

– Vào điểm chữ đẹp HK2     ( Đ/C Chiểu, Q.Linh)

Đ/C Xuân
Thứ Ba

8/5

– Thu Giấy đăng kí nhập học lớp 1         ( Đ/C Hương, Nguyên)

– Nộp BC kết quả KS môn TA 3

Đ/C Nghi   – Thu Giấy đăng kí nhập học lớp 1         ( Đ/C Hương, Nguyên)

– BD CLB TTT ( Đ/C V. Hằng)

Đ/C Kiều
Thứ Tư

9/5

– BD CLB TTT ( Đ/C Hoài) Đ/C Xuân Đ/C Xuân
Thứ Năm

10/5

– Nhận bài KTCN lớp 1 và giấy HTCTTH tại PGD  ( Đ/C Hương)

–  BD CLB TTT ( Đ/C Nghi)

Đ/C Xuân – GV tiếng Anh tập huấn CM tại Sở GD-ĐT từ 13h30 .

– KTĐKCN lớp 1

– BD CLB TTT ( Đ/C Ng. Hằng)

Đ/C Xuân
Thứ Sáu

11/5

     Đón đoàn KT công nhận trường chuẩn  X-S-Đ-AT Đ/C  Nghi              Họp GVCN Đ/C Kiều
Thứ Bảy

12/5

                  Nghỉ Đ/C Xuân               Nghỉ Đ/C Nghi

 

Các tin liên quan