LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Chín 14, 2018 1:50 chiều

                 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian:      Từ ngày 17 /9 đến ngày 22/9/2018.

Trực tuần:  Lớp 4A

 

Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai17/9 -Tổ chức chào cờ đầu tuần.- Kí duyệt giáo án 

– Làm PCGD (Theo lịch)

-Tổng vệ sinh trong và ngoài nhà trường

 

Đ/C   Kiều -PGD kiểm tra nề nếp đầu năm từ 10-29/9/2018- Làm PCGD

– KT vệ sinh trong và ngoài nhà trường.

Đ/C Xuân
Thứ Ba18/9 – Làm PCGD

– Đón đoàn KT công nhận nông thôn mới của Tỉnh

 

 

Đ/C Nghi Làm PCGD

 

 

Đ/C Kiều
Thứ Tư19/9 – Làm PCGD- Dự lớp tập huấn TVTL học sinh tại CĐSP Nam Định (Đ/C Nga)

 

Đ/C Xuân –  Rà soát số liệu PCGD-CMC- Dự lớp tập huấn TVTL học sinh tại CĐSP Nam Định (Đ/C Nga)

 

 

Đ/C Nghi
Thứ Năm20/9 – KT nề nếp  các lớp đầu năm học

– Duyệt KH tổ CM. Duyệt KHCM, KHCN của GV

– Dự lớp tập huấn TVTL học sinh tại CĐSP Nam Định (Đ/C Nga)

 

 

Đ/C Kiều  -Các lớp chăm sóc cây-Dự lớp tập huấn TVTL học sinh tại CĐSP Nam Định (Đ/C Nga)

 

 

Đ/C Xuân
Thứ Sáu21/9          Họp Ban Giám Hiệu Đ/C  Nghi Giao ban công tác tuần

 

 

Đ/C Kiều
Thứ Bảy22/9 Làm PCGD

 

Đ/C Xuân Đ/C Nghi