LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 27 NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian:      Từ ngày 14/03/2022  ngày 19/03/2022.   

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4A1    Điểm 2:  Lớp 1E

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH – HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

 

 Thời gian Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
Thứ Hai14/3 -KT giáo án tuần 27-Lên lớp-KT chuyên đề, toàn diện GV theo KH ( Ban KTNB)  Đ1:Tới, NghiĐ2: Hiệp, Kiều – Lên lớp-Nộp hồ sơ LCSGK 3 về PGD Đ1:Hiệp, KiềuĐ2:Nghi, Tới
Thứ Ba15/3 -Lên lớp  Đ1:Nghi, KiềuĐ2: Tới,Hiệp -Lên lớp   Đ1:Tới, HiệpĐ2: Nghi, Kiều
Thứ Tư16/3 -Lên lớp Đ1:Tới, HiệpĐ2: Nghi ,Kiều -Lên lớp Đ1:Tới,Nghi, Đ2: Hiệp, Kiều
Thứ Năm17/3 -Lên lớp Đ1:Nghi, Hiệp, Đ2: Tới, Kiều -Lên lớp Đ1:Hiệp, TớiĐ2:Kiều, Nghi
Thứ Sáu18/3 -Lên lớp-Giao ban GVCN điểm 1  Đ1: Kiều, TớiĐ2: Nghi, Hiệp -Lên lớp-Giao ban GVCN điểm 2 Đ1:Tới, KiềuĐ2: Hiệp, Nghi
Thứ Bảy19/3 -Lên lớp Đ1:TớiĐ2: Kiều Đ1:HiệpĐ2: Nghi