Một số hình ảnh đại hội liên Đội TNTP Hồ Chí Minh

daihoidoi (1) daihoidoi (2) daihoidoi (3) daihoidoi (4) daihoidoi (5) daihoidoi (6) daihoidoi (7) daihoidoi (8) daihoidoi (9) daihoidoi (10) daihoidoi (11) daihoidoi (12) daihoidoi (13) IMG_20140923_143306 IMG_20140923_143327 IMG_20140923_143343 IMG_20140923_143350 IMG_20140923_150400 IMG_20140923_153012 IMG_20140923_143306 IMG_20140923_143327 IMG_20140923_143343 IMG_20140923_143350 IMG_20140923_150400 IMG_20140923_153012